Rozwój terenów zieleni

Miasto Piastów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”.
Celem projektu jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia środowiska w Piastowie poprzez zwiększenie terenów zielonych.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 732 516,75 zł
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 9 109 378,53 zł.

W dniu 21.11.2016 r Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.


W wyniku realizacji przedsięwzięcia wskazanego we wniosku zostaną zagospodarowane następujące parki i zieleńce: Plac Słoneczny, Zespół Parkowy przy ul. 11 Listopada, rejon wiaduktu im. Generała Okulickiego, Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich, Park przy ul. Stanisława Kostki, Plac Zgody, Park sportowo-rekreacyjny przy Osiedlu Sobieskiego, zieleniec przy ul. Warszawskiej (przed ZAP). Zostaną również zagospodarowane fragmenty pasów zieleni przy następujących ulicach:
Al. Tysiąclecia, Al. Wojska Polskiego, ul. J. Sowińskiego, ul. Warszawska, ul. Harcerska, ul. J. Kosińskiego, ul. E. Orzeszkowej,  ul. H. Sienkiewicza.

Zadanie będzie realizowane w okresie grudzień 2015 – lipiec 2019 roku.

Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg
w Mieście.

Zakładana powierzchnia terenów objętych projektem wynosi 11,92 ha, natomiast powierzchnia terenów zielonych będzie wynosiła łącznie 10,89 ha, w tym nowo powstałych 0,999 ha. 

Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich    Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich


Informujemy, że istnieje możliwość sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, które mogłyby wystąpić w projekcie pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach PRIORYTETU II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wymienione nieprawidłowości należy zgłaszać na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub adres: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.


 20-03-2019  10-08

Kontynuacja rewitalizacji miejskich terenów zielonych

Kontynuacja rewitalizacji miejskich terenów zielonych

Kolejny piastowski park zyska niebawem nowe oblicze. W dniu dzisiejszym na teren Parku Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sowińskiego wszedł wykonawca. Zakres planowanych prac obejmuje budowę nowego...

Czytaj więcej

 10-01-2019  12-23

Kolejne środki na zieloną rewitalizację Piastowa

Kolejne środki na zieloną rewitalizację Piastowa

Koniec ubiegłego roku to dla Piastowa szereg pozytywnych ustaleń, w tym m.in. z BGK i z MPWiK, o czym informowaliśmy wcześniej. Kolejna dobra wiadomość dotyczy rewitalizacji terenów zielonych...

Czytaj więcej

 06-09-2018  04-06

Dalszy rozwój terenów zielonych

Dalszy rozwój terenów zielonych

Konkretyzuje się skutecznie duży projekt rewitalizacji piastowskiej zieleni. Parki, skwery, czy zieleń przyuliczna pięknieją i zyskują nowy wygląd. Choć na końcowy efekt trzeba będzie...

Czytaj więcej

 

 17-07-2018  08-44

Zielona rewitalizacja Piastowa

Zielona rewitalizacja Piastowa

Oczywistym jest, że jednym z najbardziej pożądanych elementów infrastruktury miejskiej jest zieleń, a jej stan ma ogromne znaczenie dla jakości życia w mieście. W Piastowie, na szczęście,...

Czytaj więcej

 30-05-2018  06-21

Umowy z Firmą Sorted Sp. z o.o.

Umowy z Firmą Sorted Sp. z o.o.

30 kwietnia 2018 r. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał 3 umowy z firmą Sorted Sp. z o. o. na zagospodarowanie wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa na podstawie...

Czytaj więcej

 04-04-2018  02-06

Umowa z Firmą BAOBAB

Umowa z Firmą BAOBAB

27 marca 2018 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał umowę z firmą BAOBAB Marek Brandys na zagospodarowanie Placu Zgody, Placu Słonecznego i Zieleńca przy Al. Tysiąclecia 5...

Czytaj więcej

 17-08-2017  09-00

Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych

Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych

Przetarg na zagospodarowanie wybranych terenów zieleni w Piastowie. W sierpniu 2017 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa na...

Czytaj więcej

 05-04-2017  01-00

Sztuka Krajobrazu

Sztuka Krajobrazu

W dniu 27.01.2017 r. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał umowę z firmą SZTUKA KRAJOBRAZU Beata Rothimel na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych...

Czytaj więcej


 Powrót