Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych

Przetarg na zagospodarowanie wybranych terenów zieleni w Piastowie.

W sierpniu 2017 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa na podstawie dokumentacji wykonawczej w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
:

Zamówienie podzielone zostało na 3 części:

Część 1 - Parki i zieleńce: Zespół Parkowy przy ul. 11 Listopada, Park im. Sokorskich, Plac Zgody i Plac Słoneczny.

Zakres prac: nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura, przebudowa ciągów rekreacyjnych i przebudowa oświetlenia;

   ul. 11 Listopada              Park im. Sokorskich                    Plac Zgody                                     Plac Słoneczny

Część 2 – Parki i zieleńce: Zieleniec przy ul. Warszawskiej, Park przy ul. St. Kostki, Park Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Sowińskiego. 

Zakres prac: nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura, przebudowa ciągów rekreacyjnych i przebudowa oświetlenia a przy Parku Sportowo-Rekreacyjnym także budowa boiska sportowo-rekreacyjnego, placu zabaw. 

       Zieleniec Warszawska               ul. Kostki                                Park Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Sowińskiego

Część 3 – Zieleń przyuliczna: Al. Tysiąclecia, Rejon Wiaduktu im. Gen. Okulickiego, Al. Wojska Polskiego, ul. J. Sowińskiego, ul. Warszawska – odcinek wschodni, ul. Harcerska, ul. M. Kosińskiego, ul. E. Orzeszkowej, ul. Ks. J. Popiełuszki-fragment.

Zakres prac: nasadzenia drzew, krzewów i bylin, a w przypadku Rejonu Wiaduktu im. Gen. Okulickiego także mała architektura, przebudowa ciągów rekreacyjnych i przebudowa oświetlenia.

      Wiadukt gen. Okulickiego 

Termin składania ofert:  do 26 września 2017 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu: zobacz

04.10.2017 r.

Przetarg unieważniony

W ramach postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa na podstawie dokumentacji wykonawczej w ramach realizacji projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” ofertę złożył tylko jeden Wykonawca. Jej wartość przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego, dlatego przetarg został unieważniony. 

17.10.2017 r.

Ponowny przetarg

Ponowny przetarg na wybór Wykonawcy dla tego zadania został ogłoszony w dniu 17 października 2017 roku.
Szczegóły: http://bip.piastow.pl/zagospodarowanie-wybranych-terenow-zieleni-miasta-piastowa-na-podstawie-dokumentacji-wykonawczej-2

21.12.2017

Kolejny przetarg unieważniony 

Kolejne postępowanie na wybór wykonawcy/ów zadania ”Zagospodarowanie wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa na podstawie dokumentacji wykonawczej w ramach realizacji projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zostało unieważnione.
We wszystkich ośmiu częściach zamówienia złożone przez potencjalnych wykonawców oferty z najniższą ceną przewyższały kwoty jakie Miasto Piastów zamierzało przeznaczyć na realizację tego zamówienia.

Szczegóły: http://bip.piastow.pl/zagospodarowanie-wybranych-terenow-zieleni-miasta-piastowa-na-podstawie-dokumentacji-wykonawczej-2


 


 Powrót