A Wersja graficzna
A- A A+

Adresy i telefony

Urząd Miejski w Piastowie

ul. 11 Listopada 2 
05-820 Piastów

e-mail: umpiastow@piastow.pl


Telefon - kancelaria:

+48 22 77 05 200

+48 22 723 66 00 (telefax)

e-mail: sekretariat@piastow.pl

RODO - informacja dla interesantów - czytaj


Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 9.00 - 18.00

wtorek - czwartek: 8 .00 - 16.00

piątek: 8.00 - 15.00


Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem COVID-19 w naszym regionie, od dnia 8 października (do odwołania) będą obowiązywały ograniczenia w sposobie obsługi interesantów w budynkach Urzędu.

Kluczowe zasady funkcjonowania:
1. Wszystkie zobowiązania finansowe wobec Urzędu Miejskiego można regulować terminowo poprzez bankowość elektroniczną, w placówkach bankowych lub w placówkach Poczty Polskiej.
2. Obsługa interesantów zostanie ograniczona i będzie się odbywała jedynie w Kancelarii Urzędu ( budynek przy ul. 11 Listopada 2) po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu tematu sprawy w Kancelarii Urzędu i ustaleniu, czy wizyta jest niezbędna.
3. W Urzędzie Stanu Cywilnego ( budynek przy ul. 11 Listopada 8) przyjmowani będą tylko interesanci w sprawie sporządzania aktów zgonu. Inne sprawy – po telefonicznym uzgodnieniu z USC.
4. W Wydziale Administracyjnym – Zespole Spraw Obywatelskich (budynek przy ul.11 Listopada 8) przyjmowani będą interesanci tylko po telefonicznym uzgodnieniu.
5. Pozostała część budynków Urzędu nie będzie dostępna dla interesantów.

Pełna treść zarządzenia dostępna: TUTAJWszystkie podatki i opłaty na rzecz Miasta Piastowa zwolnione są z dodatkowych opłat.

Informacje o nr rachunków:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr 11 1240 5497 1111 0010 7489 6700; jednocześnie informuje, iż o indywidualnych rachunkach bankowych, podatnicy zostaną zawiadomieni w decyzjach wymiarowych na rok 2020;

- należności z tytułu podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntu, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za koncesję, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i innych opłat należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na  indywidualne numery rachunków bankowych, o których podatnicy zostali poinformowani w grudniu 2017 roku.


Konto bankowe (Bank PKO SA Lublin, Oddział w Pruszkowie): 

IBAN: 13 1240 5497 1111 0010 7489 3754

Miasto Piastów NIP: 534-22-83-759


WYKAZ TELEFONICZNY


                                                  


WYDZIAŁ FINANSOWY tel. 22 770 52 20
dodatkowe informacje
podatek od nieruchomości    tel.22 770 52 23 


podatek transportowy tel. 22 770 52 26

podatek od dzierżawy tel. 22 770 52 22

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
tel. 22 770 52 26

SPRAWY OBYWATELSKIE (dowody osobiste, obowiązek meldunkowy)
tel. 22 770 52 80

dodatkowe informacje
URZĄD STANU CYWILNEGO tel. 22 770 52 75
dodatkowe informacje
WYDZIAŁ INWESTYCJI tel. 22 770 52 70

inwestycje tel. 22 770 52 70

urbanistyka i architektura
tel. 22 770 52 60
dodatkowe informacje
geodezja i gospodarka gruntami      
tel. 22 770 52 50

dodatkowe informacje
WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA tel. 22 770 52 42

lokale mieszkaniowe
tel. 22 770 52 40

dodatkowe informacje
infrastruktura miejska tel. 22 770 52 42 dodatkowe informacje
działalność gospodarcza tel. 22 770 52 44 dodatkowe informacje
ochrona środowiska tel. 22 770 52 46 dodatkowe informacje
odpady tel. 22 770 52 48 dodatkowe informacje
Awarie oświetlenia  
Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Piastowie awarie oświetlenia można bezpośrednio zgłaszać do konserwatora oświetlenia – Firma Elektryczna Usługi Elektryczne Adam Adamski.

Całodobowy nr telefonu: 698 088 755


                                                 
PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM tel. 22 770 52 15
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE tel. 22 770 52 36
OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE tel. 22 770 52 19

 Powrót