NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Sortuj po:


Piastów członkiem klastra

Miasto Piastów będąc jednym z najmniejszych w Polsce i zarazem najbardziej zurbanizowanych miast, Piastów stara się być przyjaznym miejscem dla swoich mieszkańców i wszystkich, którzy je odwiedzają i chcą się tutaj osiedlić. 

 

SYMBOL POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI 2016

Nasze miasto otrzymało kolejne wyróżnienieSymbol Polskiej Samorządności 2016 Kapituła Programu doceniła nieustanny, zrównoważony rozwój Piastowa i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

 

SAMORZĄDOWY OSKAR

Tegoroczna Nagroda im. Grzegorza Palki to powód do radości i satysfakcji również dla Piastowa. Pan Konrad Rytel Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa, Prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej został jednym z laureatów XIX edycji tej prestiżowej Nagrody - w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym, za działania na rzecz ratowania miejsc pamięci narodowej i upamiętniania postaci bohaterów narodowych.

 

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016

Dynamika rozwoju naszego miasta w ostatnim czasie, a zwłaszcza kierunki tego rozwoju zostały zauważone.Podczas IV Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości 27 października w Lublinie Miasto Piastów zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego 2016.

 

 Powrót