Piastowskie Archiwum Miejskie

Piastowskie Archiwum Miejskie jest samorządową instytucją kultury powołaną z dniem 01 marca 2017 roku uchwałą XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 roku. W dniu 21 stycznia 2019 r. uchwałą V/28/2019 Rady Miejskiej w Piastowie powierzono Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu prowadzenie MUZEUM MIASTA PIASTOWA.
Podstawą działania jednostki jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie archiwaliów, zbiorów i pamiątek między innymi z zakresu: historii, archeologii, etnografii, sztuki i numizmatyki mających związek z miastem i społecznością Piastowa. Zgromadzony materiał archiwalny jest udostępniany oraz przechowywany w siedzibie Piastowskiego Archiwum Miejskiego stanowiąc wspólne dobro kultury dokumentujące dzieje miasta Piastowa.


Nasze archiwum tworzą w szczególności mieszkańcy Piastowa poprzez dzielenie się własnymi zbiorami w postaci przekazywania oryginałów bądź kopii, lub udostępniając oryginały swoich pamiątek celem ich digitalizacji. Piastowskie Archiwum Miejskie prowadzi także działania zmierzające do utrwalania dźwiękowego (tzw. historia mówiona) wspomnień osób mieszkających w naszym mieście, które stanowią cenny wkład w poznanie procesów rozwoju Piastowa. U nas możesz się dowiedzieć jak powstało miasto i kto przyczynił się do jego rozwoju.

Zapraszamy na oficjalną stronę: www.pam.piastow.pl


 Powrót