Parafie i zgromadzenia

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

Adres: ul. Słowiańska 21tel. 22 723 66 77Siostry prowadzą przedszkole (w czasach gomułkowskich ochronka) na terenie Piastowa, które powstało pod koniec lat 60-tych. Obecnie pod kierownictwem siostry Bogny.

 

 Powrót