Umowy z Firmą Sorted Sp. z o.o.

30 kwietnia 2018 r. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał 3 umowy z firmą Sorted Sp. z o. o. na zagospodarowanie wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa na podstawie dokumentacji wykonawczej w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.Wartość umów to:

I część zamówienia – 1 382 705,21 zł brutto

II część zamówienia – 788 740,52 zł brutto

IV część zamówienia – 847 292,51 zł brutto

Prace rozpoczęły się na początku maja 2018 roku i polegają na:

CZĘŚĆ I:

Obiekt 1. Zespół parkowy przy ul. 11 Listopada.

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

Obiekt 2. Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich.

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

CZĘŚĆ II:

Obiekt 1. Zieleniec przy ul. Warszawskiej

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

Obiekt 2. Park przy Stanisława Kostki

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

CZĘŚĆ IV:

Obiekt 1. ul. Harcerska, ul. Kosińskiego

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Obiekt 2. ul. E. Orzeszkowej

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Obiekt 3. fragment ul. Popiełuszki

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Obiekt 4. fragment ul. Sienkiewicza (od Al. Jerozolimskich do ul. Dworcowej)

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.


 Powrót