INFORMACJE DLA INTERESANTA

Przedstawiamy listę dróg na terenie Miasta Piastowa w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego

Wszystkie maile dot. spraw urzędowych oraz indywidualnych prosimy kierować na adresy:

sekretariat@piastow.pl lub umpiastow@piastow.pl

RODO: Informacja dla mieszkańców i interesantów
WYDZIAŁ FINANSOWY tel. 22 770 52 20
dodatkowe informacje
podatek od nieruchomości    tel. 22 770 52 23     


podatek transportowy tel. 22 770 52 26

podatek od dzierżawy tel. 22 770 52 22

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 22 770 52 22

SPRAWY MELDUNKOWE I DOWODY OSOBISTE
tel. 22 770 52 80

dodatkowe informacje
URZĄD STANU CYWILNEGO tel. 22 770 52 75
dodatkowe informacje
WYDZIAŁ INWESTYCJI tel. 22 770 52 70


WYDZIAŁ GEODEZJI
I URBANISTYKI

tel. 22 770 52 51
urbanistyka i architektura
tel. 22 770 52 60
dodatkowe informacje
geodezja i gospodarka gruntami     
tel. 22 770 52 50         
dodatkowe informacje
WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA tel. 22 770 52 42

lokale mieszkaniowe
tel. 22 770 52 40

dodatkowe informacje
infrastruktura miejska tel. 22 770 52 42 dodatkowe informacje
działalność gospodarcza tel. 22 770 52 44 dodatkowe informacje
licencje taxi tel. 22 770 52 44 dodatkowe informacje
ochrona środowiska tel. 22 770 52 46 dodatkowe informacje
deklaracje i odbiór
odpadów komunalnych

tel. 22 770 52 48 dodatkowe informacje

studnie oligoceńskie
dodatkowe informacje
Awarie oświetlenia

Awarie oświetlenia można zgłaszać do Wydziału Utrzymania Miasta pod numer:

(22) 770-52-42 w godzinach pracy Urzędu

Zagubione zwierzęta W przypadku znalezienia zwierzęcia bezdomnego, błąkającego się, okaleczonego lub poszkodowanego w wypadku drogowym, należy dokonać zgłoszenia do Wydziału Utrzymania Miasta pod numer: (22) 770-52-45 w godzinach pracy Urzędu lub na Komisariat Policji w Piastowie pod numer: (22) 723-64-47. Miasto ma podpisaną umowę w ramach której bezdomne i ranne zwierzęta są odławiane i udzielana jest im pomoc weterynaryjna.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieca Podmioty ubiegające się o uzyskanie dofinansowania składają pisemny wniosek do Urzędu Miejskiego w Piastowie.Wzór wniosku można także pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, Wydział Utrzymania Miasta – Zespół ds. Ochrony Środowiska, ul. 11 Listopada 8, kl. B pok. 4. Wszelkich informacji na temat dofinansowania wymiany pieców udziela wyżej wymieniony Zespół ds. Ochrony Środowiska, tel. 22 770 52 43.

dodatkowe informacje

 Powrót