Dalszy rozwój terenów zielonych

Konkretyzuje się skutecznie duży projekt rewitalizacji piastowskiej zieleni. Parki, skwery, czy zieleń przyuliczna pięknieją i zyskują nowy wygląd. Choć na końcowy efekt trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać, do momentu aż wszystkie nasadzenia zaczną kwitnąć, rosnąć i  rozwijać się, to już dziś miło jest spacerować po mieście pośród nowych roślin.

Aktualnie w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”  realizowane są dotychczasowe umowy. W związku z panującą suszą w sierpniu br. wstrzymano czasowo sadzenie roślin.

Obecnie na etapie końcowym jest już zagospodarowanie Placu Zgody i Placu Słonecznego. Trwają prace w parkach, przy ul. Harcerskiej i ul. E. Orzeszkowej.

31 sierpnia br. podpisano umowę z firmą Sorted Sp. z o. o. na zagospodarowanie zieleni przyulicznej: w Al. Tysiąclecia, w rejonie wiaduktu im. Gen. L. Okulickiego, w Al. Wojska Polskiego, w ul. J. Sowińskiego, ul. Warszawska na odcinku wschodnim, tj. od Al. Krakowskiej do ronda. Termin realizacji umowy określono na 30 listopada 2018 roku. Jej wartość to niemal: 3,3 mln zł brutto.

Poniżej zdjęcia z realizowanych prac.
_________________________________________________________________________________________
Projekt „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 

Powierzchnia przestrzeni objętej projektem wyniesie prawie 12 ha, w tym powierzchnia terenów zielonych to niemal 11 ha. W ramach podjętego działania nasadzonych zostanie niemal 400 drzew i prawie 40 tys. m2 krzewów.

Planowana wartość całego projektu to około 6,5 mln zł, z czego 5,5 mln zł Miasto Piastów otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
_________________________________________________________________________________________
Oprac. Anna Lorens i Marta Romanowska


 Powrót