Zielona rewitalizacja Piastowa

Oczywistym jest, że jednym z najbardziej pożądanych elementów infrastruktury miejskiej jest zieleń, a jej stan ma ogromne znaczenie dla jakości życia w mieście. W Piastowie, na szczęście, nie brakuje rekreacyjnych terenów zielonych, a władze miasta zdecydowały się na ich kompleksową rewitalizację. Pozwoli to na wykreowanie nowych, atrakcyjnych miejsc w przestrzeni miejskiej dla piastowian.

„Zielonych” działań na terenie naszego miasta, jak okiem sięgnąć, jest już bardzo wiele. Realizacja piastowskiego projektu rewitalizacji zieleni, rozpoczęta w maju br., nabrała wyraźnego tempa. 
Zmieniają lub niebawem zmienią swoje oblicze: Plac Zgody,Plac Słoneczny, zieleniec przy Al. Tysiąclecia 5, zespół parkowy przy ul. 11 Listopada, Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich, zieleniec przy ul. Warszawskiej, Park przy ul. St. Kostki, ul. Harcerska, ul. Kosińskiego, ul. E. Orzeszkowej, ul. ks. J. Popiełuszki, fragment ul. H. Sienkiewicza (od Al. Jerozolimskich do ul. Dworcowej).


W najbliższych dniach miasto powinno także rozstrzygnąć przetarg na zagospodarowanie kolejnych terenów zielonych, tj. parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. J. Sowińskiego oraz wybranych terenów zieleni przyulicznej w Piastowie (w rejonie wiaduktu im. Gen. Okulickiego, w Al. Wojska Polskiego, w ul. J. Sowińskiego, w ul. Warszawskiej na odcinku wschodnim).

Wszędzie nasadzone zostaną nowe drzewa, krzewy, byliny; zainstalowana zostanie nowa, mała architektura, a w niektórych miejscach przebudowane zostaną ciągi rekreacyjne
i oświetlenie.

Przypominamy, że wszystko to odbywa się w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Powierzchnia przestrzeni objętej projektem wyniesie prawie 12 ha, w tym powierzchnia terenów zielonych to niemal 11 ha. W ramach podjętego działania nasadzonych zostanie niemal 400 drzew i prawie 40 tys. m2 krzewów.

Planowana wartość całego projektu to około 6,5 mln zł, z czego 5,5 mln zł Miasto Piastów otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oprac. Anna Lorens


 Powrót