Inwestycje i remonty

Piastów. Centrum Wi-Fi

Szanowni Mieszkańcy. Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.08.2022 r. uruchomiliśmy darmową sieć dostępu do Internetu „Piastów centrum Wi-fi”. W ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Miasto Piastów uruchomiło 13 HotSpotów w następujących lokalizacjach:

 

Dofinansowanie na remont infrastruktury sportowej SP 1

1 sierpnia 2022 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbietą Lanc i Dyrektorem Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mirosławem Krusiewiczem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Remont przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie – Etap I”. Dofinansowanie w wysokości 298 687,00 zł zostało pozyskane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.  Całkowita wartość zadania wynosi 398 248,00 zł. Termin realizacji zadania przewidziano do 31 grudnia 2022 r.

 

15 mln zł na budowę hali sportowej...

Jeden z trzech wniosków złożonych przez Miasto Piastów o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na realizację Inwestycji. To budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie.

 

Nowa strefa rekreacji

Już niedługo mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowo powstającego obiektu rekreacyjnego. Po zakończeniu zadania do dyspozycji oddany będzie plac zabaw dla najmłodszych oraz rodzinna przestrzeń wypoczynkowa, wyposażona w małą architekturę. Całość zlokalizowana jest we wschodniej części Parku Niepodległości i stanowi zakończenie zrewitalizowanej przestrzeni zielonej na tym obszarze.

 

Kolejny etap przebudowy ul. Ks. I. Skorupki

Przebudowa trzeciego, ostatniego fragmentu ul. Ks.I.Skorupki obejmuje swoim zakresem odcinek ulicy znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami J. Piłsudskiego i Al. Wojska Polskiego na długości ok. 322,0 m. Na inwestycję składają się:

 

Trwa przebudowa ul. M. Konopnickiej

Przebudowa ul. M. Konopnickiej obejmuje swym zakresem odcinek od ul. J. Kasprowicza do ul. C. K. Norwida o długości 200 m. Zniszczona nawierzchnia jezdni z płyt betonowych zostanie wymieniona na nową. W ramach przebudowy ulicy zostaną wykonane zjazdy indywidualne do posesji i dojścia do furtek oraz chodnik.  Konstrukcja nowo budowanych nawierzchni wykonana będzie na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem z kostki brukowej betonowej zróżnicowanej kolorystycznie. Szerokość jezdni po przebudowie będzie wynosiła 5,0 m. 

 

Prace na ul. Uniwersyteckiej zakończone

Roboty budowlane na ul. Uniwersyteckiej dobiegły końca. Prace obejmowały wymianę nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek. Szerokość jezdni na odcinku od ul. Licealnej do ul. Podstawowej wynosi 5,0 m. Odcinek od ul. Podstawowej do ul. B. Leśmiana ma szerokość 3,0 m i jest odcinkiem ulicy jednokierunkowym z uwagi na wąski pas drogowy. Ze względu na brak chodnika, wzdłuż ulicy zostało wykonane utwardzone pobocze oraz wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

 

Uniwersytecka w przebudowie

W wyniku postępowania przetargowego, którego rozstrzygnięcie odbyło się pod koniec października br. , Wykonawcą robót na ul. Uniwersyteckiej została firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o.

 

 Powrót