Inwestycje i remonty

Partnerstwo dla podniesienia jakości nauczania w szkołach

8 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę partnerską na realizację projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniami.

 

Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5

8 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP nr 5 w Piastowie”.

 

Dofinansowanie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr...

8 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP nr 5 w Piastowie”.

 

Ruszyła budowa hali dla „Piastowskiej Trójki”

Rozpoczęto prace związane z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z budową łącznika do istniejącego budynku. Wykonano już roboty ziemne niezbędne do wykonania fundamentów. Teraz trwa betonowanie ław fundamentowych pod konstrukcję hali.

 

Rozpoczęcie prac wiertniczych - Piastów GT-1

17 marca 2023 roku rozpoczęły się prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu geotermalnego Piastów GT-1. Prace wiertnicze potrwają około 3 miesięcy. Przewidywana głębokość otworu geotermalnego to 1940 metrów, ale jego finalny wymiar będzie uzależniony od tego, na jakiej głębokości zostanie znaleziona docelowa warstwa wodonośna. Przewidywana temperatura wody pozyskanej z otworu szacowana jest na 43-47 stopni Celsjusza. Jej wydajność ma sięgnąć około 150 m³/h. Przystąpienie do prac wiertniczych wymagało zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski projektu robót geologicznych oraz zatwierdzenia Planu Ruchu Zakładu przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie.

 

Piastów. Centrum Wi-Fi

Szanowni Mieszkańcy. Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.08.2022 r. uruchomiliśmy darmową sieć dostępu do Internetu „Piastów centrum Wi-fi”. W ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Miasto Piastów uruchomiło 13 HotSpotów w następujących lokalizacjach:

 

 Powrót