A Wersja graficzna
A- A A+

Inwestycje i remonty

Mazowiecki Orange Światłowód w naszym regionie

W ubiegłym roku informowaliśmy o działaniach firmy Orange Polska w zakresie budowy sieci światłowodowej na terenie naszego miasta , w ramach projektu „Mazowiecki Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

  czytaj więcej

Przebudowa ul. P. Skargi

Sukcesywnie kolejne ulice w Piastowie przechodzą modernizację. Obecnie trwa przebudowa ul. P. Skargi na odcinku od ul. J. Hallera do Al. Krakowskiej.

  czytaj więcej

„Parkuj i Jedź” - jest dofinasowanie do...

Są kolejne, bardzo pozytywne dla Piastowa wieści - niemal 6,8 mln zł dofinansowania zostanie skierowane do naszego miasta na realizację projektu pn.: " Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź" w Mieście Piastów” w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  czytaj więcej

Ponad 2 mln zł dotacji na przebudowę...

Jeszcze w tym roku ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności przejdzie gruntowną przemianę. Wszystkie uzgodnienia i pozwolenia są. Zadanie zostanie w 70% sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

  czytaj więcej

Ścieżka rowerowa przy ul. Warszawskiej - II...

Z przyjemnością informujemy, że II etap budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej, tj. od ronda im. Prezydenta Kaczorowskiego do skrzyżowania z ul. Matejki został zakończony. W ramach inwestycji wprowadzona została także zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z al. Krakowską.

  czytaj więcej

Park przy Sowińskiego już gotowy

W połowie lipca oddano do użytku kolejny teren parkowo-rekreacyjny. To rozległy obszar przy ul. J. Sowińskiego. Rewitalizacja parku odbyła się w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach PRIORYTETU II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wartość inwestycji wyniosła 1 389 400,56 zł brutto z unijnym dofinansowaniem w wysokości 85 % tej kwoty.

  czytaj więcej

 Powrót