Kolejne środki na zieloną rewitalizację Piastowa

Koniec ubiegłego roku to dla Piastowa szereg pozytywnych ustaleń, w tym m.in. z BGK i z MPWiK, o czym informowaliśmy wcześniej. Kolejna dobra wiadomość dotyczy rewitalizacji terenów zielonych w naszym mieście. Ostatniego dnia grudnia Burmistrz Piastowa podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.Aneks ten dotyczy między innymi zwiększenia dofinansowania projektu o kolejne 2 235 847, 83 zł. W sumie aktualne dofinansowanie tej dużej inwestycji prowadzonej na terenie naszego miasta wynosi dokładnie 7 732 516,75 zł.

To dodatkowe wsparcie pozwoliło na zwrot poniesionych w listopadzie 2018 r. dodatkowych kosztów związanych z zagospodarowaniem zieleni przyulicznej oraz umożliwi dofinansowanie realizacji ostatniej części projektu, na co wielu mieszkańców tego rejonu miasta czeka, tj. zagospodarowania parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. J. Sowińskiego. 

Zaplanowano, że inwestycję uda się zrealizować w pierwszej połowie bieżącego roku. Teren ten zostanie wyposażony w nowe ciągi piesze, oświetlenie i małą architektura (ławki, kosze). Będą tam także posadzone krzewy, drzewa i założone trawniki. Władze miasta pracują również nad tym, by przestrzeń ta zyskała nowy plac zabaw i boisko.


 Powrót