A Wersja graficzna
A- A A+

GOSPODARKA ODPADAMI

 03-07-2019  03-58

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2 lipca 2019 roku, od 1 lipca br. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odpady zbierane i...

Czytaj więcej

 29-06-2018  11-17

Wypełnij deklarację

Wypełnij deklarację

Na podstawie danych w podpisanych i złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi Urzędy wydają odpowiednie decyzje...

Czytaj więcej

 10-05-2018  11-12

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej. Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w Zespole ds. gospodarki odpadami...

Czytaj więcej

 

 10-05-2018  11-57

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

UWAGA! W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie całej Polski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostaje nieczynny do odwołania. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów...

Czytaj więcej

 10-05-2018  12-34

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Uchwały i regulaminy dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta...

Czytaj więcej

 10-05-2018  12-54

Odpady komunalne - podmioty i zezwolenia

Odpady komunalne - podmioty i zezwolenia

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta...

Czytaj więcej

 22-06-2018  11-16

Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

UDZIELENIE ZEZWOLENIA  NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI...

Czytaj więcej

 29-06-2018  11-32

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piastowa, sporządzana jest w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami...

Czytaj więcej


 Powrót