GOSPODARKA ODPADAMI

 25-03-2021  07-14

Aktualności

Aktualności

Aktualne informacje i komunikaty dotyczące gospodarowania odpadami w naszej...

Czytaj więcej

 03-07-2019  03-58

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz drastyczne podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów wymusiły podjęcie bardzo trudnych decyzji przez samorządy. Piastów...

Czytaj więcej

 29-06-2018  11-17

Wypełnij deklarację

Wypełnij deklarację

Na podstawie danych w podpisanych i złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi Urzędy wydają odpowiednie decyzje...

Czytaj więcej

 

 10-05-2018  11-12

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej. Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w Zespole ds. gospodarki odpadami...

Czytaj więcej

 10-05-2018  11-57

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

KOMUNIKAT Informujemy, że w dniach 3,4 i 5 czerwca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. Z dniem 8 czerwca 2020 roku, został...

Czytaj więcej

 10-05-2018  12-34

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Uchwały i regulaminy dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta...

Czytaj więcej

 10-05-2018  12-54

Odpady komunalne - podmioty i zezwolenia

Odpady komunalne - podmioty i zezwolenia

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta...

Czytaj więcej

 22-06-2018  11-16

Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

UDZIELENIE ZEZWOLENIA  NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI...

Czytaj więcej

 29-06-2018  11-32

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piastowa, sporządzana jest w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami...

Czytaj więcej


 Powrót