GOSPODARKA ODPADAMI

 25-03-2021  07-14

Aktualności

Aktualności

Aktualne informacje i komunikaty dotyczące gospodarowania odpadami w naszej...

Czytaj więcej

 03-07-2019  03-58

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz drastyczne podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów wymusiły podjęcie bardzo trudnych decyzji przez samorządy. Piastów...

Czytaj więcej

 29-06-2018  11-17

Wypełnij deklarację

Wypełnij deklarację

Na podstawie danych w podpisanych i złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi Urzędy wydają odpowiednie decyzje...

Czytaj więcej

 

 10-05-2018  11-12

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej. Uwaga – zmiana harmonogramu w zakresie odbioru odpadów biodegradowalnych...

Czytaj więcej

 03-10-2021  12-00

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

KOMUNIKAT Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 20.07.2023 (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.--- PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty, z...

Czytaj więcej

 10-05-2018  12-34

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Uchwały i regulaminy dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta...

Czytaj więcej

 10-05-2018  12-54

Odpady komunalne - podmioty i zezwolenia

Odpady komunalne - podmioty i zezwolenia

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta...

Czytaj więcej

 22-06-2018  11-16

Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

UDZIELENIE ZEZWOLENIA  NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI...

Czytaj więcej

 29-06-2018  11-32

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piastowa, sporządzana jest w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami...

Czytaj więcej

 12-06-2023  02-49

Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów

Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej. Uwaga – zmiana harmonogramu w zakresie odbioru odpadów biodegradowalnych...

Czytaj więcej

 01-09-2023  09-20

Dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane-wrzesień 2023 r.

Dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane-wrzesień 2023 r.

Na terenie miasta odbędzie się dezynfekcja pojemników przeznaczonych na odpady niesegregowane (zmieszane) według poniższego harmonogramu: 04.09.2023 i 06.09.2023- wielorodzinne 05.09.2023- rejon...

Czytaj więcej


 Powrót