Fundusze Norweskie

ICN-Grant.jpg

Fundusze norweskie i EOG

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

czytaj więcej

Opis Projektów

Fundusze norweskie i EOG stanowią formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej udzielanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE, w tym Polsce, wspierając rozwój społeczno-gospodarczy i wzmacniając relacje międzynarodowe. Projekty te obejmują szeroki zakres działań, od ochrony środowiska po rozwój infrastruktury społecznej i gospodarczej.


czytaj więcej

Projects Details

The Norwegian and EEA funds are a form of non-repayable foreign aid provided by Iceland, Norway and Liechtenstein to the new EU members, including Poland, supporting socio-economic development and strengthening international relations. These projects cover a wide range of activities, from environmental protection to social and economic infrastructure development.

czytaj więcej

Aktualności

Najnowsze wieści dotyczące programu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

czytaj więcej

Dokumenty

Informacje dotyczące dokumentacji programu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
czytaj więcej

 Powrót