A Wersja graficzna
A- A A+

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna:
Kwatek Monika           - przewodnicząca
Czyż-Pachołek Aneta  - członek
Garus Zbigniew           - członek
Jasiński Łukasz            - członek
Kubicki Marek             - członek
Witak Ewa                   - członek,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Jasiński Łukasz             - przewodniczący
Madej Robert               - członek
Ogórek Małgorzata     - członek
Witak Ewa                     - członek
Wojewódzki Tadeusz   - członek
Ziółek Maria                 - członek

Komisja Budżetu, Gospodarki i Ochrony Środowiska
Sarnacki Tomasz           - przewodniczący
Dymek Kazimierz         - członek
Jankowski Tomasz        - członek
Kubicki Marek              - członek
Madej Robert               - członek
Ogórek Małgorzata      - członek
Wroński Janusz            - członek
Ziółek Maria                 - członek

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
Wojewódzki Tadeusz     - przewodniczący
Jasiński Łukasz               - członek
Garus Zbigniew              - członek
Kalinowska Bożenna      - członek
Korczak Agata                - członek
Ogórek Małgorzata        - członek
Worek Przemysław        - członek
Wroński Janusz              - członek

Komisja Kultury i Sportu 
Kurdziel Jarosław         - przewodnicząca/-y
Dymek Kazimierz         - członek
Kruszewska Anna         - członek
Parys Grzegorz             - członek
Sarnacki Tomasz          - członek
Smolaga Krzysztof       - członek
Worek Przemysław      - członek

Komisja Oświaty
Czyż-Pachołek Aneta     - przewodnicząca
Kruszewska Anna           - członek
Kubicki Marek                - członek
Kurdziel Jarosław           - członek
Kwatek Monika              - członek
Parys Grzegorz               - członek
Smolaga Krzysztof         - członek
Witak Ewa                      - członek

 Powrót