Sprawy społeczne

Czy Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest dla Ciebie?

Czy Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest dla Ciebie?

Odpowiedz na poniższe pytania i zastanów się czy niepokoi Cię Twoje picie.

1. Czy często wypijasz więcej niż zamierzałeś/aś lub chciałeś/aś?

2. Czy z powodu alkoholu wpadasz w kłopoty?

3. Czy podczas picia miewasz zaniki pamięci?

4. Czy najbliżsi mówią Ci, że pijesz za dużo?

5. Czy zdarza Ci się kłamać, aby ukryć przed innymi swoje picie?

6. Czy chowasz przed innymi alkohol, aby nie widzieli ile pijesz?

7. Czy poszukujesz i stwarzasz okazje do picia?

8. Czy zakupujesz alkohol w różnych sklepach, aby nikt się nie zorientował, że pijesz za dużo?

9. Czy traktujesz alkohol jako nagrodę po ciężkim dniu pracy?

Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na któreś z powyższych pytań, przyjdź na spotkanie członków Wspólnoty AA albo zadzwoń na infolinię 801-033-242, która jest czynna codziennie w godz. 8:00-22:00.

Gdzie w Piastowie  znaleźć Wspólnotę AA ?

Na terenie naszego miasta działają 4 grupy AA:

- Grupa "Piast"

- Grupa "Wszechświat",

- Grupa "Anioły",

- Grupa "Wszechświat II".

Poniedziałek:

godz. 18:00 - grupa „Piast”, ul. al. Krakowska 17 w Piastowie ( Dom Parafialny, wejście schodami metalowymi od ul. Powstańców Warszawy, I piętro.)

Środa:

godz. 18:30 - grupa „Wszechświat”,  ul. 11 Listopada 8 w Piastowie (Świetlica Środowiskowo-Integracyjna „Dom Jana Pawła II”).

Czwartek:

godz. 19:00 - grupa „Anioły”, ul. Elizy Orzeszkowej 23 w Piastowie (sala przy Kościele, wejście od ul. Norwida) .

Niedziela:

godz. 17:00 - grupa „Wszechświat II”, ul. 11 Listopada 8 w Piastowie (Świetlica Środowiskowo-Integracyjna „Dom Jana Pawła II”).
czytaj więcej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W skład powołanego przez Burmistrza Miasta Piastowa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej wchodzą przedstawiciele:

1)    jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2)    gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3)    Policji;

4)    oświaty;

5)    ochrony zdrowia;

6)    organizacji pozarządowych;

a także kuratorzy sądowi.

W skład Zespołu mogą wchodzić również prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów niż wyżej określonych, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Zespół zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem problemu przemocy domowej oraz podejmowaniem działań w środowisku, w którym ta przemoc występuje. Za tworzenie i realizację indywidualnych planów pomocy odpowiadają powołane przez Zespół grupy diagnostyczno-pomocowe.

Przewodniczącym Zespołu jest Michał Koperski (pracownik MOPS Piastów).

Kontakt: tel. 733 888 442, e-mail: zespolinterpiastow@gmail.com

czytaj więcej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przekazuje informacje dla mieszkańców dot. jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Lista sporządzona zgodnie z art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawne.

czytaj więcej

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

Od środy 16 marca br., możliwe jest nadawanie numerów PESEL osobom, które opuściły Ukrainę po 24 lutego br. Posiadanie numeru PESEL umożliwi zalegalizowanie pobytu w Polsce na okres do 18 miesięcy, skorzystanie z opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej oraz podjęcie pracy.

czytaj więcej

Psychoterapia uzależnień - bezpłatne konsultacje

„Życie z osobą, która nadużywa alkoholu, jest bardzo trudne. Czasami zbyt trudne, aby radzić sobie z nim tak, jakbyśmy tego chcieli. W takich sytuacjach nic nie jest oczywiste i nic nie jest proste. Nie jest oczywiste, że np. mąż/żona odbierze po pracy dziecko z przedszkola, chociaż się do tego zobowiązał/a. Nie jest oczywiste, że wróci o zapowiadanej i uzgod­nionej wcześniej porze. Nie jest oczywiste, że na wspólnej uroczysto­ści rodzinnej nie przyniesie rodzinie wstydu swoim zachowaniem itp. A nie jest to proste, ponieważ słychać wokół rady: zostaw go, przestań go kontrolować, wyprowadź się itp.

czytaj więcej

Telefony Zaufania, Linie Wsparcia, Poradnie telefoniczne i...

Szanowni Mieszkańcy! Przekazujemy aktualne, ważne telefony, które mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego związanych m.in. z wychowywaniem dzieci - ich problemami w szkole czy sięganiem przez nich po środki psychoaktywne, uzależnieniami dorosłych (od alkoholu czy narkotyków), przemocą w rodzinie i poza nią, jak również utratą naszych bliskich, samotnością czy kryzysami emocjonalnymi i depresją. Szukanie pomocy jest pierwszym krokiem do zmiany swojej sytuacji, a także szansą na odreagowanie emocjonalne i zmniejszenie lęku. Nie wahajmy się! Poprośmy o pomoc specjalistę, aby móc wrócić do równowagi!

czytaj więcej

Grupy rodzinne Al-Anon

Siła i nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików

Al-Anon to ludzie, którzy tak jak i Ty, martwią się, że ktoś z bliskich pije za dużo. Choroba alkoholowa wpływa na każdego członka rodziny. Otoczenie pijącego zostaje przez tę chorobę jakby „napromieniowane”, zachowanie najbliższych zmienia się, choć oni sami często tego nie widzą. Rodziny i przyjaciele alkoholika otrzymują w Al-Anon szansę uczenia się od siebie nawzajem, jak – mimo choroby – żyć w sposób satysfakcjonujący i szczęśliwy.

czytaj więcej

Rodzina 500+

Program „Rodzina 500 plus” ruszył w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku. Na terenie Miasta Piastów jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Al. Tysiąclecia 3, 05-820 Piastów.
tel. 22 753 41 42

Szczegóły na stronie www.mops.piastow.pl w zakładce Rodzina 500+: zobacz

czytaj więcej

 Powrót