A Wersja graficzna
A- A A+

Sprawy społeczne

Inwestycje miejskie - koniec września

Na placu budowy domów komunalnych trwają prace wykończeniowe. Mury nowej filii piastowskiej przychodni zdrowia rosną w dobrym tempie. Niektóre z zaplanowanych inwestycji zakończono, a do prac nad wykonaniem kolejnych miasto lada moment przystąpi.

czytaj więcej

Rodzina 500+

Program „Rodzina 500 plus” ruszył w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku. Na terenie Miasta Piastów jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Al. Tysiąclecia 3, 05-820 Piastów.
tel. 22 753 41 42

Szczegóły na stronie www.mops.piastow.pl w zakładce Rodzina 500+: zobacz

czytaj więcej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W skład powołanego przez Burmistrza Miasta Piastowa Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie, Komisariatu Policji w Piastowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przychodni Rejonowej, a także kuratorzy z Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pedagodzy szkolni, Pełnomocnik Burmistrza ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Kierownik Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej.

czytaj więcej

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

KOMUNIKAT 6.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż w celu skontaktowania się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Punktem Interwencji Kryzysowej należy  dzwonić pod niżej wskazane numery telefonów:

nr tel. 508-220-205  - Wojciech Stanaszek – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
nr tel. 510-213-749 -  Michał Koperski – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi dyżury telefoniczne w każdy poniedziałek w godzinach 18:00 -20:00.

Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi dyżury telefoniczne w każdą środę w godzinach 16:00 – 18:00.


Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie swoją działalność rozpoczął w lipcu 2006r. Jest Ośrodkiem zapewniającym różne nieodpłatne formy wsparcia oraz specjalistyczną pomoc. Prowadzona w naszej placówce praca skupia się na zapewnieniu schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie lub znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej, a także na podejmowaniu działań pomocowych dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. Do Ośrodka przyjmowane są osoby bez skierowania i bez względu na dochód.

czytaj więcej

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

Od stycznia 2016 r. w Powiecie Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów.

czytaj więcej

 Powrót