Sprawy społeczne

Telefony Zaufania, Linie Wsparcia, Poradnie telefoniczne i...

Szanowni Mieszkańcy! Przekazujemy aktualne, ważne telefony, które mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego związanych m.in. z wychowywaniem dzieci - ich problemami w szkole czy sięganiem przez nich po środki psychoaktywne, uzależnieniami dorosłych (od alkoholu czy narkotyków), przemocą w rodzinie i poza nią, jak również utratą naszych bliskich, samotnością czy kryzysami emocjonalnymi i depresją. Szukanie pomocy jest pierwszym krokiem do zmiany swojej sytuacji, a także szansą na odreagowanie emocjonalne i zmniejszenie lęku. Nie wahajmy się! Poprośmy o pomoc specjalistę, aby móc wrócić do równowagi!

czytaj więcej

Grupy rodzinne Al-Anon

Siła i nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików

Al-Anon to ludzie, którzy tak jak i Ty, martwią się, że ktoś z bliskich pije za dużo. Choroba alkoholowa wpływa na każdego członka rodziny. Otoczenie pijącego zostaje przez tę chorobę jakby „napromieniowane”, zachowanie najbliższych zmienia się, choć oni sami często tego nie widzą. Rodziny i przyjaciele alkoholika otrzymują w Al-Anon szansę uczenia się od siebie nawzajem, jak – mimo choroby – żyć w sposób satysfakcjonujący i szczęśliwy.

czytaj więcej

Rodzina 500+

Program „Rodzina 500 plus” ruszył w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku. Na terenie Miasta Piastów jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Al. Tysiąclecia 3, 05-820 Piastów.
tel. 22 753 41 42

Szczegóły na stronie www.mops.piastow.pl w zakładce Rodzina 500+: zobacz

czytaj więcej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szanowni Państwo,

w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną przypominamy, iż w celu skontaktowania się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktem Interwencji Kryzysowej należy  dzwonić pod niżej wskazane numery telefonów:

nr tel. 508-220-205  - Wojciech Stanaszek – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

nr tel. 510-213-749 -  Michał Koperski – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – dyżury prowadzone są w każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt) w godzinach 18:00 -20:00, przy ul.11-go Listopada 8, klatka A, p. II (e-mail: gkrpa@piastow.pl).

Adres: ul.11-go Listopada 8
klatka A
tel/fax 22 77 05 215
e-mail: gkrpa@piastow.pl
e-mail: profilaktyka@piastow.pl

czytaj więcej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W skład powołanego przez Burmistrza Miasta Piastowa Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie, Komisariatu Policji w Piastowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przychodni Rejonowej, a także kuratorzy z Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pedagodzy szkolni, Pełnomocnik Burmistrza ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Kierownik Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej.

czytaj więcej

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

KOMUNIKAT 6.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż w celu skontaktowania się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Punktem Interwencji Kryzysowej należy  dzwonić pod niżej wskazane numery telefonów:

nr tel. 508-220-205  - Wojciech Stanaszek – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
nr tel. 510-213-749 -  Michał Koperski – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi dyżury telefoniczne w każdy poniedziałek w godzinach 18:00 -20:00.

Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi dyżury telefoniczne w każdą środę w godzinach 16:00 – 18:00.


Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie swoją działalność rozpoczął w lipcu 2006r. Jest Ośrodkiem zapewniającym różne nieodpłatne formy wsparcia oraz specjalistyczną pomoc. Prowadzona w naszej placówce praca skupia się na zapewnieniu schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie lub znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej, a także na podejmowaniu działań pomocowych dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. Do Ośrodka przyjmowane są osoby bez skierowania i bez względu na dochód.

czytaj więcej

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

Od stycznia 2016 r. w Powiecie Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów.

czytaj więcej

 Powrót