Umowa z Firmą BAOBAB

27 marca 2018 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał umowę z firmą BAOBAB Marek Brandys na zagospodarowanie Placu Zgody, Placu Słonecznego i Zieleńca przy Al. Tysiąclecia 5 w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wartość umowy to prawie 700 tys. zł.

Prace rozpoczną się od kwietnia 2018 roku i będą polegały na:

  • Plac Zgody - nasadzenia drzew, krzewów i bylin, elementy małej architektury, przebudowa ciągów rekreacyjnych, przebudowa oświetlenia;

  • Plac Słoneczny -
    nasadzenia drzew, krzewów i bylin, elementy małej architektury, przebudowa ciągów rekreacyjnych;

  • Zieleniec przy Al. Tysiąclecia 5 -
    nasadzenia drzew, krzewów i bylin.Oprac. Marta Romanowska Powrót