PLANY ROZWOJU


DOKUMENTY DO WGLĄDU i POBRANIA
I. PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PIASTOWA zobacz
II. STRATEGIA ROZWOJU  zobacz
III. STRATEGIA ROZWOJU - AKTUALIZACJA zobacz
IV. STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO zobacz
V. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO zobacz
VI. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DO 2015 r. (projekt) zobacz
VII. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zobacz
VIII. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA PIASTOWA  zobacz
IX. PROJEKT "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI..." zobacz
X. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
    MIASTA PIASTOWA NA LATA 2008-2015

zobacz
XI. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
     MIASTA PIASTOWA NA LATA 2016-2020
zobacz
XII. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PIASTOWA
     (NA LATA 2015 – 2020)
zobacz
XIII. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
zobacz
XIV. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE MIASTA PIASTÓW
zobacz
XV. 3-LETNI GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY MIASTA PIASTOWA         
      NA LATA 2017-2019
zobacz
XVI. GMINNY PROGRAM SENIORALNY DLA MIASTA PIASTOWA NA LATA 2018-2023 zobacz
XVII. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY – 
         MIASTA PIASTÓW NA LATA 2018 – 2022
zobacz
XVIII. PLAN ROZWOJU TRANSPORTU NISKOEMISYJNEGO
zobacz
XIX. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA PIASTOWA zobacz
XX. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PIASTÓW
zobacz
XXI. MÓJ PRĄD - program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
zobacz
XXII. STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI dla Miasta Piastów na lata 2019-2035 zobacz
XXIII. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, EN.ELEKTR. I PALIWA GAZOWE zobacz
XXIV. MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA PIASTOWA NA LATA 2023-2030  zobacz
XXV. PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I KLIMATU SECAP DLA MIASTA PIASTOWA zobacz
XXVI. GMINNY PLAN PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2020-2024
zobacz
XXVII. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+ zobacz
XXVIII. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ NA LATA 2024-2027 zobacz
XXIX. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY MIASTA PIASTOWA NA LATA 2024-2026 zobacz
XXX. PROGRAM OSŁONOWY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PIASTOWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028 zobacz
XXXI STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA PIASTOWA NA LATA 2024-2028 zobacz

 Powrót