AKTUALNOŚCI OŚWIATA

Nasi uczniowie w Sejmie Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2022 odbyła się XXVIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży na ul. Wiejskiej 4/9/8. Udział w niej wzięło dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” – Dominika Opalach i Jakub Moczarski z klasy 8c.

 

Historie z czasów pandemii

W ramach projektu „Bliżej siebie. Działaj” zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego uczniowie naszej szkoły podjęli próbę opowiedzenia o trudnych czasach, w których przyszło im dorastać. Jest to niezwykła opowieść, spisana w formie wywiadów z bliskimi należącymi do różnych pokoleń. Zaangażowanie uczniów w powstanie tej publikacji było odpowiedzią na narastającą obojętność, rezygnację i poczucie, że wysiłek się nie opłaci, nie ma sensu. Takie uczucia pogłębiły się w czasie izolacji, zmieniających się obostrzeń, sprzecznych informacji płynących z różnych źródeł.

 

Jedyneczkav- szkoła poza horyzont

Z olbrzymią satysfakcją odpowiedziałam na wyjątkowe i prestiżowe zaproszenie do wspólnej publikacji i inicjatywy ,,Szkoły poza horyzont”. Piastowska ,,Jedyneczka” w gronie 11 wyjątkowych polskich szkół rozwijających koncepcję edukacji relacyjnej to dla nas wielkie wyróżnienie, docenienie wysiłku i starań grona pedagogicznego i pracowników niepedagogicznych w ciągu kilku ostatnich lat. Opisane zostały w rozdziale ,,Od oceniania kształtującego do samosterowności”.

 

Program artystyczny - Wiosna wierszem malowana

Drodzy Państwo! Zapraszamy na krótki program artystyczny pt. „Wiosna wierszem malowana” przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie. Program ten jest częścią projektu „Inspiracje wiosenne”, którego głównym celem było rozbudzenie twórczych talentów poetyckich młodzieży.

 

Czas leci… to już 107 lat!

12 maja świętowaliśmy 107. rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica. Zwykle obchodziliśmy tę uroczystość inaczej… Były występy, było gwarnie, mogliśmy się spotkać wszyscy razem, stojąc blisko siebie. W tym roku nie dane nam było świętować w formie, która stała się już naszą tradycją, dlatego Dyrekcja Szkoły razem z nauczycielami Jedynki zaprosili społeczność tworzącą naszą szkołę, jak również jej sympatyków w wirtualną podróż sentymentalną, magiczną, nastrojową i pełną wspomnień. Wformie zdalnej odbył się również tradycyjny już Tydzień Talentów i Pasji.

 

Dyżur wakacyjny w piastowskich placówkach oświatowych

W tegoroczne wakacje, podobnie jak w roku ubiegłym, dzieci pozostaną w swoich placówkach, a zamiast tradycyjnych dyżurów pracować będą wszystkie piastowskie przedszkola oraz oddziały zerowe w szkołach.Placówki będą pracowały przez pierwsze dwa tygodnie lipca oraz ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Natomiast przez cztery tygodnie - od połowy lipca do połowy sierpnia – szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte.

 

Piastowska Jedyneczka szkołą sięgającą poza horyzont

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie, jako jedna z 13 szkół z całej Polski, została zaproszona do udziału w inicjatywie „Poza horyzont. Kurs na edukację”. Zaproszenie do tego prestiżowego projektu jest potwierdzeniem, że piastowska szkoła jest w awangardzie polskiego systemu edukacji i już teraz skupia się na rozwoju kompetencji uczniów i edukacji relacyjnej. Inicjatywa „Szkoły poza horyzont” powstała z myślą o zidentyfikowaniu polskich szkół, które w praktyce realizują postulaty przechodzenia z edukacji transmisyjnej do edukacji relacyjnej.  Jej celem jest przyjrzenie się działaniom tych szkół iupowszechnienie najciekawszych stosowanych w nich rozwiązań.

 

Dzień patrona szkoły - niemy film

W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Być jak Maria Skłodowska-Curie”, a także z okazji Święta Patrona szkoły, które przypada w marcu, nasi wspaniali uczniowie z klasy 2A pod opieką p. Edyty Oziembłowskiej oraz Moniki Wiadernej, nagrali film w konwencji kina niemego, którego celem było szerzenie wśród uczniów wiedzy o życiu i osiągnięciach patrona szkoły. Realizacja powyższego przedsięwzięcia była także okazją do poznania zwyczajów, jakie panowały za czasów Marii Skłodowskiej- Curie.

 

Święto SP 5

1 LUTEGO MIJA 77. ROCZNICA AKCJI BOJOWEJ KUTSCHERA, jest to dzień Święta naszej Szkoły noszącej imię Zbigniewa Gęsickiego „Juno”- uczestnika tej akcji. Jest to ważny moment w życiu naszej społeczności, dlatego zawsze obchodzimy go bardzo uroczyście. W tym roku pandemia wymogła na nas inną formułę tego wydarzenia, ale jesteśmy przekonani, że będzie to tak samo ciekawe przeżycie jak zawsze.

 

Muzyczne życzenia od społeczności SP 5

Święta Bożego Narodzenia 2020 spędzamy inaczej niż do tej pory, do czego przyczyniła się, jak powszechnie wiadomo, pandemia. Mimo wszystko nie jest to dla nas przeszkodą, aby na odległość stworzyć miłą i świąteczną atmosferę. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym kolędom i piosenkom świątecznym, które przygotowaliśmy dla Państwa, wprowadzimy Wszystkich w radosny Bożonarodzeniowy nastrój.

 

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021 w...

Rok szkolny 2020/2021 jest ogromnym wyzwaniem i swego rodzaju testem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Bazując na doświadczeniach z wiosny, dyrektorzy i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowali się na taką sytuację i w swojej pracy uwzględnili różne warianty – dla stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego trybu nauczania. Szkoła działa inaczej, ale nawet w tych nowych, trudnych warunkach uczniowie Jedyneczki nie zwalniają tempa – ciężko pracują, poszerzają wiedzę i umiejętności i chętnie biorą udział w konkursach zarówno wewnątrzszkolnych, jak i zewnętrznych organizowanych przez inne podmioty.

 

 Powrót