Piastowska Jedyneczka szkołą sięgającą poza horyzont

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie, jako jedna z 13 szkół z całej Polski, została zaproszona do udziału w inicjatywie „Poza horyzont. Kurs na edukację”. Zaproszenie do tego prestiżowego projektu jest potwierdzeniem, że piastowska szkoła jest w awangardzie polskiego systemu edukacji i już teraz skupia się na rozwoju kompetencji uczniów i edukacji relacyjnej. Inicjatywa „Szkoły poza horyzont” powstała z myślą o zidentyfikowaniu polskich szkół, które w praktyce realizują postulaty przechodzenia z edukacji transmisyjnej do edukacji relacyjnej.  Jej celem jest przyjrzenie się działaniom tych szkół iupowszechnienie najciekawszych stosowanych w nich rozwiązań.

„Poza horyzont. Kurs na edukację” to przedsięwzięcie realizowane przez Open Eyes Economy Summit i zespół badawczy prof. Jerzego Hausnera. Centrum Edukacji Obywatelskiej z zespołem prof. Hausnera chce pokazać, że w Polsce są już szkoły, które w praktyce realizują postulaty zespołu naukowców i przez to stanowią awangardę polskiego systemu edukacji. Badacze pracujący z prof. Hausnerem przygotują opracowanie, które opisze dobre praktyki tych szkół oraz przedstawi wnioski.

Przedstawiciele 13 zaproszonych do współpracy szkół podstawowych już zidentyfikowali kluczowe działania zmieniające ich społeczność szkolną w różnych obszarach. W najbliższym czasie w wyniku serii spotkań, konferencji, dyskusji eksperckich, na których przedstawiciele szkół będą panelistami oraz ekspertami-praktykami powstanie publikacja oraz rekomendacje, które mogą ułatwić wprowadzanie podobnych rozwiązań w innych placówkach.

Jakie obszary podlegały analizie przy wyborze szkół?

I Obszar: Szkoła, w której systematycznie stosowane są metody nauczania i oceniania, które aktywizują uczniów i sprzyjają rozwojowi ich kompetencji proinnowacyjnych.
II Obszar: Szkoła, która stale podejmuje refleksję o swojej roli w przygotowywaniu młodych ludzi do dorosłego życia i czerpie w tym procesie z najnowszej wiedzy na temat uczenia i nauczania.
III Obszar: Szkoła, która uczy uczniów współpracy a nie rywalizacji, wspiera współpracę nauczycieli wewnątrz szkoły oraz współpracuje z rodzicami.


W inicjatywie „Szkoły poza horyzont” uczestniczą następujące szkoły:

1. MMS Przyłęków,
2. Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku,
3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Kamienicy,
6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie,
7. Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach,
8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie - dyr. Urszula Skrzypczak,
9. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego we Wrocławiu,
10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach,
11. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podlaskim,
12. Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie
13. Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku


 Powrót