Dyżur wakacyjny w piastowskich placówkach oświatowych

W tegoroczne wakacje, podobnie jak w roku ubiegłym, dzieci pozostaną w swoich placówkach, a zamiast tradycyjnych dyżurów pracować będą wszystkie piastowskie przedszkola oraz oddziały zerowe w szkołach.Placówki będą pracowały przez pierwsze dwa tygodnie lipca oraz ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Natomiast przez cztery tygodnie - od połowy lipca do połowy sierpnia – szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte.


DYŻUR W WAKACJE 2021:


- PRZEDSZKOLA: 1 - 16 lipca oraz 16 - 27 sierpnia 2021,
- SZKOŁY: 1 - 16 lipca oraz 16 - 31 sierpnia 2021.


Zgodnie z tym harmonogramem w lipcu i sierpniu placówki będą przez cztery i pół tygodnia prowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających do nich w roku szkolnym 2020/2021. Taki sposób organizacji dyżurów podyktowany jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Piastowa. Rezygnacja z tradycyjnych tzw. dyżurów wakacyjnych zminimalizuje przemieszczanie się dzieci, a więc ograniczy ich kontakty z rówieśnikami, nauczycielami i pracownikami obsługi z różnych placówek, co jest szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Cztery tygodnie, podczas których placówki pozostaną zamknięte, pozwolą natomiast nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi skorzystać z urlopów wypoczynkowych.

Zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny opisane są w Zarządzeniach Burmistrza Miasta Piastowa Nr 46/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w przedszkolach miejskich w Piastowie i Nr 74/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Piastowie. Zasady te zostały wprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, a okres przerwy w funkcjonowaniu każdej placówki dyrektor uzgodnił z radą rodziców.


 Powrót