Program artystyczny - Wiosna wierszem malowana

Drodzy Państwo! Zapraszamy na krótki program artystyczny pt. „Wiosna wierszem malowana” przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie. Program ten jest częścią projektu „Inspiracje wiosenne”, którego głównym celem było rozbudzenie twórczych talentów poetyckich młodzieży.

Do wspólnego oglądania zapraszają:
Dyrekcja
Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie     Powrót