Nasi uczniowie w Sejmie Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2022 odbyła się XXVIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży na ul. Wiejskiej 4/9/8. Udział w niej wzięło dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” – Dominika Opalach i Jakub Moczarski z klasy 8c.

31.05.2022

Pierwszego dnia, o godz. 15.40 spotkaliśmy się przed hotelem START Aramis, gdzie zostaliśmy podzielni na grupy województwami. Dostaliśmy prowiant i wyruszyliśmy w drogę. Zwiedziliśmy Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie przewodnik zaprowadził nas do miejsca spoczynku żołnierzy Armii Krajowej oraz pokazał pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było Stare Miasto, po którym spacerując razem z przewodnikiem, poznaliśmy historię Armii Krajowej.


1.06.2022

Kolejny dzień rozpoczął się od spotkania, przed wejściem do Sejmu, o godz. 7.45, z opiekunem naszej grupy. Po przejściu przez wszelkie procedury bezpieczeństwa, znaleźliśmy się w sejmowym holu, w którym odbywa się większość konferencji prasowych. O godz. 9.00 rozpoczęło się spotkanie z klubami poselskimi. Mogliśmy zapoznać się z programami poszczególnych klubów oraz zrobić zdjęcia z posłami oraz politykami. Spotkanie z posłami zakończyło się po godzinie. O 12.00 czekała na nas główna część wizyty w Sejmie – posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzież. Posiedzenie rozpoczęło się przemową gości, następnie uczestnicy projektu zadawali pytania skierowane do Ministra Edukacji i Nauki. W dalszej części dyskutowaliśmy nad projektem uchwały XXVIII sesji SDiM. Swoją 2 minutową przemowę – jak prawdziwi posłowie – wygłosiło wtedy około 30 osób. Posiedzenie zakończyliśmy głosowaniem nad poprawkami zgłoszonymi przez uczestników na początku spotkania oraz nad ogólnym wprowadzeniem ustawy. Na samym końcu zjedliśmy obiad w restauracji sejmowej i o godzinie 14.00 zakończyliśmy naszą przygodę w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dominika


Sejm Dzieci i Młodzieży to przedsięwzięcie edukacyjne, które ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Projekt realizuje Kancelaria Sejmu RP we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie. Temat XXVIII sesji brzmiał: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki”.

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 roku z inicjatywy prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko.

Projekt Dominiki i Jakuba przedstawiony jest na stronie:

https://przeslanie-kamy.jimdosite.com/

Do realizacji projektu uczniowie na terenie szkoły zaangażowali klasy 4b, 7a i 8c oraz nauczycieli. Na terenie miasta współdziałali z Hufcem ZHP, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piastowie.

Koordynator projektu Joanna Brzozowska

Zapis transmisji XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży: https://www.youtube.com/watch?v=TMk-IQ6yVTc 


 Powrót