A Wersja graficzna
A- A A+

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez firmę Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6. PSZOK zlokalizowany jest przy Al. Krakowskiej na terenie Targowiska Miejskiego (wejście od ul. Piotra Skargi) czynny w każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) w godzinach 12.00-19.00.


Do Punktu mieszkańcy mogą oddawać następujące odpady:

- papier i tektura
- plastik, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
- opakowania szklane,
- odpady biodegradowalne,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte świetlówki,
- chemikalia,
- zużyte opony,
- popioły,
- przeterminowane leki,
- tekstylia i odzież,
- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1m3/rok z gospodarstwa domowego.

PSZOK nie przyjmuje:

Odpadów innych niż wymienione wyżej, odpadów niebezpiecznych, materiałów zawierających azbest,  papy, odpadów zmieszanych, odpadów w opakowaniach uszkodzonych, powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, opon ciężarowych i ciągnikowych.


Odpady przyjmowane będą po okazaniu dokumentu  potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta Piastowa : potwierdzenie przyjęcia deklaracji lub potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów lub dowód osobisty.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Piastowa Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Piotra Skargi w Piastowie, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie zaprasza mieszkańców Piastowa do nieodpłatnego pozostawiania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stefana Bryły 6 w Pruszkowie.

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pruszkowie:

Wtorek – Środa 8.00 – 15.30
Czwartek – Piątek 10.30 – 18.00
Sobota 8.00 – 15.30 Powrót