Aktualności

Aktualne informacje i komunikaty dotyczące gospodarowania odpadami w naszej gminie.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 6 stycznia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny - dzień świąteczny.

KOMUNIKAT 30.12.2021 r.

Informujemy, że odbiór choinek odbędzie się zgodnie z harmonogramem w terminie odbioru BIO-odpadów.

KOMUNIKAT 19.11.2021 r.

W dniach 19.11.2021 – 5.12.2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny z powodu prac technicznych oraz inwentaryzacji. W w/w dniach będzie możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów spod nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Piastowie pod nr tel.(22) 770 52 45 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gkm5@piastow.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.


24.06.2021 - Aplikacja „Świdnik” sprawdzi mieszkańców

Algorytm, który ma za zadanie wyszukiwanie nieprawidłowości w deklaracjach śmieciowych, powstał w ramach rządowego programu GovTech. Aplikacja ma pomóc w odnalezieniu osób, które chociaż mieszkają na terenie Piastowa, nie zostały ujęte w deklaracjach śmieciowych.

Miasto Piastów pozyskało narzędzie, dzięki któremu może wyszukać osoby uchylające się od płacenia za wywóz odpadów. Aplikacja pobierająca dane z rejestrów, którymi dysponuje samorząd i porównująca je z liczbą osób podaną w deklaracjach śmieciowych.

Miastu Świdnik, który jest pomysłodawcą tego rozwiązania, udało się w ten sposób namierzyć blisko 1,5 tys. takich mieszkańców i dodatkowo pozyskać pół milina złotych rocznie do budżetu miasta.

Wiele miast i gmin, którzy opłatę za odpady uzależnili od liczby osób zamieszkujących nieruchomość mają problem z nieszczelnym systemem.

Dzieje się to dlatego, iż właściciele nieruchomości składają deklarację dotyczącą osób zamieszkujących w lokalu, a gminie trudno to zweryfikować. Również mieszkańcy zapominają o korektach deklaracji śmieciowych, nie uwzględniają w nich np. nowo narodzonych dzieci i najemców.

System musi się bilansować z opłat pochodzących od mieszkańców. Koszty funkcjonowania systemu przenoszą się na tych, którzy za śmieci płacą.

Pierwszym krokiem uszczelnienia systemu w Piastowie była zmiana w naliczaniu opłat w budynkach wielorodzinnych z ilości osób na ilość zużytej wody.

Pozyskany program od Miasta Świdnik pozwala na szybkie porównanie baz danych i wskazanie adresów nieruchomości, gdzie z dużym prawdopodobieństwem właściciel podał nieprawidłowe dane. Jeśli pojawiają się rozbieżności wtedy urzędnicy proszą o wyjaśnienia.

Od Świdnika aplikacje pozyskały samorządy, m.in. Kraków, Łęczna, Kłodawa, Kraśnik, Dąbrowa Tarnowska, Głusk, Sochaczew i Pruszków.


Komunikat z dnia 14.04.2021 - zmiana firmy odbierającej odpady

Od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. odpady komunalne z Miasta Piastowa będą odbierane przez firmę PARTNER.

Odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Harmonogram nie ulega zmianie i jest dostępny na stronie www.piastow.pl. W związku ze zmianą operatora nie ulegną zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie należy również składać nowych deklaracji.

Wysokość opłat:

35,00 zł - stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na jednego mieszkańca w budynkach jednorodzinnych;

70,00 zł - opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny na jednego mieszkańca w budynkach jednorodzinnych;

10zł/m3 wody - stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w budynkach wielorodzinnych;

20zł/m3 wody - opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny w budynkach wielorodzinnych.

Kontakt:

Sprawy związane z płatnościami:
tel. 22 770 52 26

Sprawy związane z odbiorem odpadów:
tel.: 22 770 52 45, 770 52 48

e-mail: odpady@piastow.pl , gkm5@piastow.pl

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zarówno z wymianą pojemników jak i odbiorem odpadów prosimy o ich zgłaszanie w Zespole ds. odpadów.  

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zmiana operatora przebiegła w miarę sprawnie i bez kłopotów.

Za ewentualne utrudnienia i niedogodności z góry przepraszamy.


Komunikat z dnia 19.03.2021 - rozstawienie pojemników na odpady

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Piastowa, Firma PARTNER Dariusz Apelski od dnia 19.03.2021 r. będzie rozstawiała w zabudowie jednorodnej pojemniki do gromadzenia odpadów. Prosimy o gromadzenie odpadów w pojemnikach MZO. Odpady i pojemnik zostaną zabrane przy  ostatnim odbiorze przez firmę MZO.

Harmonogramy odbiorów odpadów pozostają bez zmian.

Więcej informacji można uzyskać w wydziale Utrzymania Miasta, Zespół ds. odpadów 22-770-52-45, 770-52-48.


 Powrót