Aktualności

Aktualne informacje i komunikaty dotyczące gospodarowania odpadami w naszej gminie.


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piastowie informujemy, iż od 1 stycznia 2023r. odpady na PSZOK będą przyjmowanie tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Piastowa.


Komunikat z dnia 30.12.2022 

Odpady komunalne z Miasta Piastowa będą odbierane przez firmę PARTNER.

Odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Harmonogram dostępny na stronie www.piastow.pl.

Wysokość opłat:

35,00 zł - stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na jednego mieszkańca w budynkach jednorodzinnych;

70,00 zł - opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny na jednego mieszkańca w budynkach jednorodzinnych;

10zł/m3 wody - stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w budynkach wielorodzinnych;

20zł/m3 wody - opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny w budynkach wielorodzinnych.

Kontakt:

Sprawy związane z płatnościami:
tel. 22 770 52 26

Sprawy związane z odbiorem odpadów:
tel.: 22 770 52 45, 770 52 48

e-mail: odpady@piastow.pl , gkm5@piastow.pl
 Powrót