Aktualności

Aktualne informacje i komunikaty dotyczące gospodarowania odpadami w naszej gminie.

Komunikat z dnia 14.04.2021 - zmiana firmy odbierającej odpady

Od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. odpady komunalne z Miasta Piastowa będą odbierane przez firmę PARTNER.

Odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Harmonogram nie ulega zmianie i jest dostępny na stronie www.piastow.pl. W związku ze zmianą operatora nie ulegną zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie należy również składać nowych deklaracji.

Wysokość opłat:

35,00 zł - stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na jednego mieszkańca w budynkach jednorodzinnych;

70,00 zł - opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny na jednego mieszkańca w budynkach jednorodzinnych;

10zł/m3 wody - stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w budynkach wielorodzinnych;

20zł/m3 wody - opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny w budynkach wielorodzinnych.

Kontakt:

Sprawy związane z płatnościami:
tel. 22 770 52 26

Sprawy związane z odbiorem odpadów:
tel.: 22 770 52 45, 770 52 48

e-mail: odpady@piastow.pl , gkm5@piastow.pl

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zarówno z wymianą pojemników jak i odbiorem odpadów prosimy o ich zgłaszanie w Zespole ds. odpadów.  

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zmiana operatora przebiegła w miarę sprawnie i bez kłopotów.

Za ewentualne utrudnienia i niedogodności z góry przepraszamy.


Komunikat z dnia 19.03.2021 - rozstawienie pojemników na odpady

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Piastowa, Firma PARTNER Dariusz Apelski od dnia 19.03.2021 r. będzie rozstawiała w zabudowie jednorodnej pojemniki do gromadzenia odpadów. Prosimy o gromadzenie odpadów w pojemnikach MZO. Odpady i pojemnik zostaną zabrane przy  ostatnim odbiorze przez firmę MZO.

Harmonogramy odbiorów odpadów pozostają bez zmian.

Więcej informacji można uzyskać w wydziale Utrzymania Miasta, Zespół ds. odpadów 22-770-52-45, 770-52-48.


 Powrót