Wypełnij deklarację

Na podstawie danych w podpisanych i złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi Urzędy wydają odpowiednie decyzje dotyczące wymiaru opłat. Przed wydaniem decyzji deklaracje są sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym przez pracownika Urzędu. W razie błędów w deklaracji, braku wymaganych załączników itp. właściciel nieruchomości składający deklarację może zostać zobligowany przez Urząd do wyjaśnienia nieprawidłowości.

Deklaracje mogą być składane osobiście i korespondencyjnie. 

Druki deklaracji do pobrania:
- deklaracja (pdf)
- deklaracja (word)

Wypełnioną deklarację można przekazać:

1. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-PUAP, opatrzoną podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym.
2. podpisaną deklarację w wersji papierowej bezpośrednio do Wydziału Utrzymania Miasta, ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 6.
 Powrót