Zasady segregacji odpadów

WOREK ZÓŁTY 120 L –plastik, opakowania wielomateriałowe, metale

  • Odpady odbierane z częstotliwością co 14 dni

  • WRZUCAMY: butelki PET, styropian opakowaniowy (np. po sprzęcie elektronicznym), folie opakowaniowe, torebki plastikowe, pojemniki plastikowe np. po szamponach, kubki np. po jogurtach, aluminiowe i metalowe puszki, kartony po napojach i mleku typu TETRAPAK

NIE WRZUCAMY: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach owadobójczych i chwastobójczych, sprzętu AGD, art. Wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami, metali łączonych z innymi materiałami np. z gumą.


WOREK NIEBIESKI 120 L -papier i tektura

Odpady odbierane z częstotliwością co 14 dni

WRZUCAMY: gazety, katalogi, książki, kartony, pudełka, czyste torebki papierowe, tektura falista, papier do pisania

NIE WRZUCAMY: kalki technicznej, tapet, zabrudzonego, tłustego, lakierowanego lub foliowanego papieru np. po maśle, jajkach, folderów reklamowych, kartonów po sokach i napojach (typu tetra pak) , pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych (np. chusteczek)


WOREK BIAŁY 60 L - szkło opakowaniowe białe i kolorowe

Odpady odbierane z częstotliwością co 14 dni

WRZUCAMY: białe i kolorowe butelki po napojach, sokach, winie i innych napojach alkoholowych, słoiki wolne od zanieczyszczeń metalami, tworzywami i resztkami jedzenia

NIE WRZUCAMY: ceramiki np. porcelany, talerzy, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych w pozostałościami zawartości, szkła budowlanego, szyb samochodowych, sprzętu AGD, żarówek i lamp.


WOREK BRĄZOWY 120 L –  odpady zielone

Odpady odbierane są z częstotliwością co 14 dni w okresie od kwietnia do listopada, zaś od grudnia do marca 1 raz w miesiącu


WRZUCAMY: 
trawę, liście oraz można oddawać wiązki gałęzi o długości nie większej niż 1 m i masie nie przekraczającej 20 kg (odbierane będą również choinki bożonarodzeniowe)


NIE WYRZUCAMY: kości, mięsa, piasku, kamieni, papierosów, popiołów, odchodów zwierzęcych, przeterminowanych lekarstw


Do odpadów zielonych nie należy ziemia oraz konary drzew. Dopuszcza się wystawianie odpadów we własnych workach. Nie należy stosować worków przeznaczonych na segregację (worek zółty - plastik, worek niebieski - papier, worek biały - szkło).


MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE


odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Piastowie osobiście w budynku przy ul. 11-go Listopada 8 klatka B pok. 4 lub telefonicznie pod numerem (22) 770-52-43 lub (22) 770-52-45.


Do pobrania:
ulotka (wersja PDF)


 Powrót