FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Termomodernizacja budynków

20 listopada 2017 roku Burmistrz Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Miasta Panią Grażyną Wójcik podpisali umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Lanc o dofinansowaniu projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów”. 

 

Virtual WOF

W dniu 16 października 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Virtual WOF, czyli Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt, którego liderem jest m.st. Warszawa, realizowany będzie na terenie 26 gmin woj. mazowieckiego. Jednym z partnerów jest Piastów.

 

Szkoły przyszłości

W dniu 21 lipca 2017 r w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych w Warszawie doszło do podpisania przez P. Hannę Babikowską – pełnomocnika projektu i Dyrektora Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie umowy o dofinansowanie projektu pn. ” Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum  i Gimnazjum (obecnie szkoły podstawowej) w Piastowie.

 

Rozwój terenów zieleni

Miasto Piastów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”.Celem projektu jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia środowiska w Piastowie poprzez zwiększenie terenów zielonych. Dofinansowanie projektu z UE: 7 732 516,75 złPlanowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 9 109 378,53 zł.

 

Parkuj i Jedź przy ul. J. Hallera

15 lutego 2017 roku Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie odebrał symboliczny czek na 15,4 mln złotych. Kwota przeznaczona jest na budowę czterech parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w Pruszkowie (lider porozumienia), Piastowie i Michałowicach.

 

Ścieżki rowerowe w Piastowie

13 lutego 2017 roku Miasto Piastów podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne WOF

Miasto Piastów 21 lutego 2014 roku zawarło z 40 gminami porozumienie o współpracy w ramach ZIT WOF, a 8 grudnia 2015 roku porozumienie partnerskie z Miastem Stołecznym Warszawa, które jest liderem tegoż partnerstwa. Cel współpracy to realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

 Powrót