Ścieżki rowerowe w Piastowie

13 lutego 2017 roku Miasto Piastów podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Projekt zakłada budowę sieci ścieżek rowerowych w Piastowie o łącznej długości ok. 6 km: w Al. Tysiąclecia, wzdłuż wiaduktu im. Gen. L. Okulickiego, w Al. Wojska Polskiego, w ul. Tuwima oraz wzdłuż ul. Warszawskiej.

Celem głównym projektu jest rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Piastów, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikającego z ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego. Piastów na ten cel z funduszy unijnych otrzyma 2 873 359,12 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji to 3 966 416,95 zł.

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2020 roku. W pierwszym etapie ścieżki rowerowe budowane będą na następujących odcinkach: w Al. Tysiąclecia, w rejonie wiaduktu im. Gen. L. Okulickiego, w Al. Wojska Polskiego oraz wzdłuż ul. Warszawskiej od granicy z Pruszkowem do ronda im. Kaczorowskiego w Piastowie. W drugim etapie realizacji projektu ścieżki będą budowane w ciągu ul. Tuwima oraz na odcinku ul. Warszawskiej od ronda im. Kaczorowskiego do granicy z Warszawą.

Projekt „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” wpisuje się w założenia polityki mobilności dla obszaru, na którym jest on realizowany, wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Piastowa oraz strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.


27.09.2017 r.

Budowa ścieżki rowerowej w Al. Tysiąclecia i wzdłuż wiaduktu Gen. Okulickiego

We wrześniu 2017 roku ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy ścieżek rowerowych w Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż wiaduktu Gen. Okulickiego w Piastowie wraz z budową części chodnika. Oferty przetargowe można składać do 6 października 2017 roku. Termin zakończenia prac budowlanych przewidywany jest na koniec kwietnia 2018 roku.
Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu:  http://bip.piastow.pl/budowa-sciezki-rowerowej-w-piastowie

Ścieżki realizowane są w ramach projektu „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Agnieszka Tomaszewska-Kula


02.10.2017 r.

Inspektor nadzoru dla pierwszych ścieżek rowerowych

Równolegle do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy ścieżek rowerowych w Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż wiaduktu Gen. Okulickiego wraz z budową części chodnika Burmistrz Miasta Piastowa wydał Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla tego zadania.


Pełna treść Zarządzenia: http://bip.piastow.pl/zarzadzenie-nr-158

Agnieszka Tomaszewska-Kula


18.10.2017 r.

Przetargi unieważnione

W związku z brakiem złożonych ofert w ramach  przetargów nieograniczonych na: 1) budowę ścieżki rowerowej w Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż wiaduktu Okulickiego oraz 2) inspektora nadzoru dla tego zadania, oba postępowania przetargowe zostały unieważnione.
Szczegóły:  http://bip.piastow.pl/budowa-sciezki-rowerowej-w-piastowie oraz http://bip.piastow.pl/pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-dla-zadania-1


13.12.2017

Kolejny przetarg na budowę ścieżek unieważniony

Z powodu braku złożenia ofert przez potencjalnych wykonawców w drugim już postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej w Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż wiaduktu Okulickiego postępowanie to zostało unieważnione.
Szczegóły: http://bip.piastow.pl/budowa-sciezki-rowerowej-w-piastowie-1


13.12.2017

Kolejny przetarg na inspektora nadzoru unieważniony

W postępowaniu o pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej w Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż wiaduktu Okulickiego w Piastowie wraz z budową części chodnika"  do wyznaczonego terminu składania ofert złożono tylko jedną ofertę. Jej wartość przekraczała  kwotę, którą Miasto Piastów planowało  przeznaczyć na to zadanie, postępowanie zostało więc unieważnione.
Szczegóły: http://bip.piastow.pl/pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-dla-zadania-budowa-sciezki-rowerowej-w-al-tysiaclecia-oraz-wzdluz-wiaduktu-okulickiego-w-piastowie-wraz-z-budowa-czesci-chodnika


04.04.2018 r.

Wykonawca i inspektor nadzoru dla 3 km ścieżek rowerowych wyłonieni

Dla wszystkich odcinków, dla których mamy niezbędne pozwolenia, udało się wyłonić w przetargach wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Wykonawcą jest firma BUD-BRUK, która została wprowadzona na budowę 19 marca 2018 r. Funkcję inspektora nadzoru pełni Przedsiębiorstwo Budowlane „SOKOŁOWSKI”.

W ramach tego zadania powstanie w Piastowie sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko 3 km złożona z czterech odcinków zlokalizowanych w Al. Wojska Polskiego (850 m), wzdłuż wiaduktu im. gen. L. Okulickiego (175 m), w ul. Warszawskiej (1050 m) i w Al. Tysiąclecia (900 m).

Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczony jest na 30 września 2018 r.

Oprac. Olga Sochacka


10.07.2018 r.

Piastowskie ścieżki rowerowe w budowie

Z początkiem lipca 2018 roku widać zdecydowany postęp prac inwestycyjnych w projekcie „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”.

W przypadku ścieżki rowerowej budowanej w Al. Wojska Polskiego wykonane zostały już przez wykonawcę prace przygotowawcze, roboty ziemne, prace związane z podbudową oraz ułożony został asfalt. Przebudowana została także sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie. Pod koniec sierpnia zostanie wdrożona stała organizacja ruchu.

W przypadku ścieżki wzdłuż wiaduktu im. Gen. L. Okulickiego wykonane zostały prace przygotowawcze, roboty ziemne oraz prace związane z podbudową.Według harmonogramu do 12 lipca br. ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa, a do końca lipca wdrożona zostanie stała organizacja ruchu.

W Al. Tysiąclecia wykonane zostały przez wykonawcę prace przygotowawcze, roboty ziemne oraz prace związane z podbudową. Ułożony został także asfalt. Dodatkowo, zamówiona została nowa wiata przystankowa, która ma być zamontowana do końca lipca br. W związku z tym, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al. Tysiąclecia z ul. E. Orzeszkowej wymaga przebudowy, stała organizacja ruchu zostanie wdrożona na tym odcinku pod koniec sierpnia br.

W przypadku ścieżki budowanej w ciągu ul. Warszawskiej, według harmonogramu prace budowlane na tym odcinku rozpoczną się pod koniec sierpnia br.

To pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych w Piastowie w ramach projektu „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”.

W drugim etapie tej inwestycji budowa ścieżek przewidywana jest na odcinku ul. Warszawskiej od ronda im. Kaczorowskiego do granicy z Warszawą oraz wzdłuż ulicy Tuwima. Czekamy na pozyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń.

Oprac. Olga Sochacka, Wydział Inwestycji , Agnieszka Tomaszewska-Kula, Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych

Foto: Anna Lorens

15.10.2018

Pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych ukończony

Z początkiem października 2018 roku ukończony został pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych zaplanowanych w ramach projektu „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”. W ramach zadania do użytku rowerzystów oddano 3003 m tras rowerowych. Ostatnią ścieżką, która została oddana do użytku jest trasa rowerowa o długości 1035 m w ciągu ul. Warszawskiej od ronda  im. Prezydenta RP R. Kaczorowskiego do granicy z Pruszkowem. Kilka tygodni wcześniej piastowianie mogli zacząć korzystać ze ścieżek wybudowanych w ciągu al. Tysiąclecia, al. Wojska Polskiego i w rejonie wiaduktu im. Gen. L. Okulickiego.

Przed nami drugi etap projektu tj. budowa ścieżek rowerowych w ciągu ul. J. Tuwima oraz na odcinku ul. Warszawskiej od ronda im. Prezydenta RP R. Kaczorowskiego do granicy z Warszawą-Ursus.


10.05.2019 r.

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej – II etap

17 kwietnia br. została podpisana umowa z wykonawcą ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ronda im. Prezydenta Kaczorowskiego do skrzyżowania z ul. J. Matejki. Wykonawca, firma P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o.Budowa i Naprawa Dróg, został wprowadzony na budowę po weekendzie majowym. Postęp prac widać każdego dnia.Roboty budowlane powinny zostać zakończone w sierpniu br.


20.08.2019 r.

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej w Piastowie – II etap zakończony

Z przyjemnością informujemy, że II etap budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej, tj. od ronda im. Prezydenta Kaczorowskiego do skrzyżowania z ul. Matejki został zakończony.

W ramach inwestycji wprowadzona została także zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z al. Krakowską.

Mieszkańcy mogą już korzystać ze świeżo wybudowanego odcinka, a wkrótce będą mogli bezpiecznie dojechać rowerem aż do granicy z dzielnicą Warszawy: Ursus-Niedźwiadek. Trwają bowiem  intensywne prace w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Matejki do granic miasta, które prowadzi inwestor prywatny. Odbiór tego odcinka planowany jest za kilka tygodni.

PROJEKT ZAKOŃCZONY, W OKRESIE TRWAŁOŚCI.


 Powrót