Virtual WOF

W dniu 16 października 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Virtual WOF, czyli Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt, którego liderem jest m.st. Warszawa, realizowany będzie na terenie 26 gmin woj. mazowieckiego. Jednym z partnerów jest Piastów.

Celem tego kilkuletniego projektu jest upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z dysfunkcjami wzroku.

W Piastowie w 2021 roku realizowany będzie jeden z komponentów projektu pod nazwą E-środowisko. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy będą otrzymywać informacje dźwiękowe o poziomie zanieczyszczenia powietrza.

W przypadku przekroczeń, aplikacja mobilna poinformuje użytkowników o konieczności podjęcia środków ostrożności np. ograniczeniu długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni czy wysiłku fizycznego. Informacje będą szczególnie przydatne dla dzieci, osób starszych oraz osób z określonymi schorzeniami.

Dodatkowo, użytkownicy w aplikacji znajdą informacje o jakości powietrza czy parametry meteorologiczne np. prędkość wiatru, opad atmosferyczny, wilgotność względna powietrza, ciśnienie atmosferyczne, natężenie i strukturę ruchu, średnią prędkość pojazdów oraz natężenia hałasu. Aktualne, lokalne oraz przede wszystkim dokładne dane to najważniejsze zalety tej aplikacji.

Całkowita wartość projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to 52 984 621,60 zł. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 49 107 113,05 zł. Wartość komponentu E-środowisko, który będzie w Piastowie realizowany w roku 2021 wynosi 192 853,72 zł. Wysokość dotacji dla Piastowa to 154 282,98 zł.

Więcej informacji o projekcie Virtual WOF: http://omw.um.warszawa.pl/aktualnosci/


Agnieszka Tomaszewska-Kula


Zdj. Urząd m. st. Warszawa Powrót