Parkuj i Jedź przy ul. J. Hallera

15 lutego 2017 roku Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie odebrał symboliczny czek na 15,4 mln złotych. Kwota przeznaczona jest na budowę czterech parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w Pruszkowie (lider porozumienia), Piastowie i Michałowicach.

W ramach tego projektu w Piastowie powstanie parking naziemny przy
ul. J. Hallera z 50 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 20 miejscami dla rowerów. Miasto Piastów na realizację tej inwestycji otrzyma 606 665 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt inwestycji w Piastowie szacowany jest na 807 181,25 zł.


Projekt „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice” będzie realizowany w okresie styczeń 2017- marzec 2019 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: zobacz
fot. Urząd Miejski w Pruszkowie

25 lipca 2017 r.

Przetarg na Wykonawcę parkingu P&R przy ul. J. Hallera ogłoszony

W lipcu 2017 roku ogłoszony został przetarg na wybór Wykonawcy parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Józefa Hallera w Piastowie. Budowa parkingu realizowana jest w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów ”Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”.
Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu:
http://bip.piastow.pl/budowa-parkingu-przy-ul-j-hallera-w-piastowie-1
Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Budowa Miejsc postojowych wzdłuż ul. gen. J. Hallera-mapa.pdf


15 września 2017 r.

Wykonawca parkingu P&R przy ul. J. Hallera wyłoniony

Wykonawca wyłoniony w przetargu na budowę Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. J. Hallera, firma Wiesław Bugajczyk Bud-Bruk Zakład Robót Drogowych z Pruszkowa, odebrał plac budowy i w najbliższych dniach rozpocznie realizację inwestycji, której zakończenie przewidziane jest na 15 listopada 2017 roku.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 62 miejsc postojowych, w tym 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, w rejonie skrzyżowania z ulicą Lwowską powstanie wiata dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych (zasilanie autonomiczne za pomocą paneli słonecznych).

Na inwestycję składają się: remont nawierzchni ulicy, remont i budowa chodnika, budowa zatok postojowych, remont zjazdów, budowa odwodnienia w zakresie budowy wpustów, przykanalików, kolektora deszczowego.

Istniejącą sytuację - parkowanie samochodów wzdłuż jezdni oraz częściowo na chodnikach – uporządkowano zmniejszając szerokość jezdni do 6,0 m oraz lokalizując wzdłuż jej zachodniej krawędzi zatoki postojowe. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zostaną zlokalizowane w najbliższej okolicy przejścia dla pieszych.

Dodatkowo, dopuszczono możliwość parkowania na chodniku położonym po wschodniej stronie ulicy J. Hallera. Wzdłuż ulicy,
po obu stronach, zaprojektowano chodniki, a przed przejściami dla pieszych zaprojektowano pola uwagi dla niewidomych.

Tekst: Agnieszka Tomaszewska-Kula

Zdj. Anna Lorens

Do pobrania: plan tymczasowej organizacji ruchu


06.11.2017 r.

P&R przy Hallera prawie ukończony

Trwają ostatnie prace budowlane związane z inwestycją w postaci parkingu P&R przy ul. Hallera. Oto zdjęcia obrazujące stan inwestycji na dzień 3.11.2017 r.
28.11.2017 r.

Zakończona budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w ul. J. Hallera wraz z przebudową tej ulicy:

PROJEKT ZAKOŃCZONY, W OKRESIE TRWAŁOŚCI.


 Powrót