Termomodernizacja budynków20 listopada 2017 roku Burmistrz Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Miasta Panią Grażyną Wójcik podpisali umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Lanc o dofinansowaniu projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów”. 

Na realizację projektu Piastów otrzyma 7.818.296,24 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Całkowita wartość projektu wynosi 11.147.758,19 zł.

Dzięki wsparciu unijnemu do końca sierpnia 2019 roku w Piastowie zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja ośmiu obiektów użyteczności publicznej, w tym czterech szkół podstawowych – SP nr 1 przy ul. Józefa Brandta 22, SP nr 2 przy Al. Krakowskiej 20, SP nr 3 (dawniej Gimnazjum nr 2) przy Al. Tysiąclecia 5 oraz SP nr 5 (dawniej Gimnazjum nr 1) przy ul. Pułaskiego 6/8, Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Warszawskiej 24, Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5, budynku komunalnego przy ul. J. Tuwima 4 oraz budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2.

Miasto zgłosiło do projektu wszystkie obiekty użyteczności publicznej oraz budynki miejskie, których jest właścicielem. Budynki, zostały wyłonione w wyniku przeprowadzonych audytów, m.in. audytu energetycznego mającego na celu określić uzyskanie odpowiedniego poziomu oszczędności energetycznej zarówno ciepłowniczej jak i elektrycznej po przeprowadzeniu termomodernizacji. Została wykonana ekspertyza budowlana, która wykazała budynki w najgorszym stanie technicznym. Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WM promowało bowiem budynki, których stan techniczny wymaga gruntownej poprawy oraz ilość lokali mieszkalnych.

W ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” budynki zostaną ocieplone. Prace termomodernizacyjne obejmą, m.in. ściany zewnętrzne, stropodachy oraz ocieplenie podłóg. Poza tym wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Przebudowane będą również systemy grzewcze i zmodernizowane źródła ciepła c.w.u (wymiana źródła ciepła) oraz instalacje centralnego ogrzewania. Natomiast oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. W modernizowanych budynkach zastosowane będą także instalacje OZE.

Realizacja inwestycji pozwoli nie tylko obniżyć koszty eksploatacji wszystkich budynków i podwyższy ich standard energetyczny (efektywność energetyczna budynków poprawi się o co najmniej 25 proc. ) ale także zredukuje emisję dwutlenku węgla.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Oprac. Anna Lorens, Agnieszka Tomaszewska-Kula27.12.2017

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 

Burmistrz Miasta Piastowa ogłosił przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Szczegóły: http://bip.piastow.pl/wykonanie-termomodernizacji-budynku-szkoly-podstawowej-nr-2-przy-al-krakowskiej-20-w-piastowie


27.12.2017

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1

Burmistrz Miasta Piastowa ogłosił przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1przy ul. Brandta 22 w Piastowie w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Szczegóły: http://bip.piastow.pl/wykonanie-termomodernizacji-budynku-szkoly-podstawowej-nr-1-przy-ul-brandta-22-w piastowie


22.12.2017 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5

Burmistrz Miasta Piastowa ogłosił przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 5) przy ul. Pułaskiego 6/8 w Piastowie w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Szczegóły: http://bip.piastow.pl/wykonanie-termomodernizacji-budynku-gimnazjum-nr-1-przy-ul-pulaskiego-6-8-w-piastowie


22.12.2017 

Termomodernizacja Przedszkola Nr 4

Burmistrz Miasta Piastowa ogłosił przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 4 przy

ul. Żbikowskiej 5 w Piastowie w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Szczegóły: http://bip.piastow.pl/wykonanie-termomodernizacji-budynku-przedszkola-nr-4-przy-ul-zbikowskiej-5-w-piastowie


04.04.2018

Przystąpiliśmy do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

Po wyłonieniu wykonawców w przetargach i podpisaniu z nimi umów ruszyły prace nad kompleksową termomodernizacją następujących obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastowie:

 • budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy al. Krakowskiej 20 (wprowadzenie na budowę odbyło się 7 marca 2018 roku, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma Cameleon Termomodernizacje); • budynek Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. K. Pułaskiego 6/8
  (wprowadzenie na budowę odbyło się dnia 7 marca 2018 roku, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma POL – BUD); • budynek Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2
  (wprowadzenie na budowę odbyło się dnia 8 marca 2018 roku, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma TMB MAAT); • budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy al. Tysiąclecia 5
  (wprowadzenie na budowę odbyło się8 marca , umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma RENAL BUD);

 • budynek Miejskiego Ośrodka Kultury
  (wprowadzenie na budowę odbyło się 7 marca, umowny termin zakończenia prac 30 września 2018 roku, wykonawcą jest firma POL – BUD);

 • budynek Przedszkola nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5
  (wprowadzenie na budowę odbyło się5 marca, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma ARPRO;

 • budynek wielorodzinny przy ul. J. Tuwima 4
  (wprowadzenie na budowę odbyło się 16 marca, umowny termin zakończenia prac 30 września 2018 roku, wykonawcą jest firma Usługi Budowlane Kazimierz Jankowski.


Wykonawca termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. J. Brandta zostanie wyłoniony wkrótce.

Oprac. Olga Sochacka, Fot. Anna Lorens


16.07.2018

Od kilku miesięcy mieszkańcy naszego Miasta mogą obserwować prace budowlane prowadzone na kilku obiektach w ramach projektu:  „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi ponad 7,8 mln zł. To kolejne proekologiczne działanie władz Piastowa zakładające poszanowanie energii i środowiska.

Najmłodsi piastowianie – przedszkolaki Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5 z pewnością chętnie będą przebywać w budynku, które wraz z ociepleniem otrzymało wielobarwną elewację. Stan zaawansowania prac budowlanych Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenia na 89%. Oprócz docieplania elewacji i dachu, budynek zyska pompę ciepła.

Swoje oblicze zmienia także budynek Szkoły Podstawowej nr 1 położony przy ul. Brandta 22. Ocieplenie elewacji zostało wykonane już w 70 %. W budynku wymieniono stolarkę okienną, ocieplono strop sali gimnastycznej. Trwają roboty budowlane branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Natomiast kolorystyka budynku Szkoły Podstawowej nr 2 położonego przy Al. Krakowskiej 20 zostanie odświeżona w ramach ocieplenia elewacji, która została wykonana już prawie w całości. Wykonawca kontynuuje roboty w branży elektrycznej.

Na rozpoczęciu roku szkolnego 2018/19 budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy Al. Tysiąclecia 5 przywita swoich uczniów nową, bladoniebieską barwą. I tutaj prace termomodernizacyjne dobiegają końca. W ok. 90% zostało wykonane docieplenie dachu. Zostaną również wymienione grzejniki oraz zainstalowana będzie pompa ciepła.

Po dociepleniu i otynkowaniu elewacji także budynek Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Pułaskiego 6/8 prezentuje się bardzo elegancko. Ocieplono strop przejazdu bramowego, a także stropodach. Zaawansowanie wszystkich robót budowlanych wynosi 80%.

Mieszkańców miasta, którzy licznie korzystają z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury, zapewne ucieszy nowy wygląd budynku po wykonaniu ocieplenia elewacji. I tu prace budowlane związane z termomodernizacją, w tym w branżach elektrycznej i sanitarnej szybko postępują.

W ramach projektu zostanie również ocieplony budynek wielorodzinny przy ul. Tuwima 4, zakres robót został zrealizowany w ponad 50%.

Na koniec przedstawiamy budynek Urzędu Miejskiego, który bardzo zyskał po wykonaniu ocieplenia i nowej elewacji. Wykonawca wykonał roboty budowlane już w 89%. Wkrótce zostaną także wymienione grzejniki w budynku.

W ramach projektu w większości wymienionych powyżej budynków zostanie także zmienione oświetlenie na energooszczędne oraz będzie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. To również przyczyni się do podwyższenia standardu energetycznego budynków, poprawę efektywności kosztowej, zmniejszenia zużycia energii oraz redukcję CO2, stanowiących cel całego przedsięwzięcia.

Hanna Ryszkowska
Inspektor w Wydziale Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Piastowie

17.08.2018 r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – stan prac

Zakończyły się prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 – w najbliższych dniach rozpocznie się procedura odbiorowa.

Na ukończeniu są także roboty elewacyjne w budynku komunalnym przy ul. Tuwima 4.

Na pozostałych obiektach (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, budynek Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2) trwają prace dotyczące wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Z uwagi na konieczność modyfikacji projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury prace w tym zakresie muszą zostać wstrzymane do czasu sporządzenia nowego opracowania – w tym okresie będą wykonywane zewnętrzne prace elewacyjne.

Oprac. Adam Adamczyk, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Piastowie

16.10.2018 r.

Termomodernizacja ośmiu budynków miejskich

Niespotykana dotychczas w Piastowie skala prac wykonanych w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” to zadanie, dzięki któremu metamorfozę przeszły ważne obiekty miejskie. Projekt otrzymał wsparcie ze środków unijnych na poziomie 6 922 909,09 zł, w ramach do konkursu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

Dzięki uzyskanemu wsparciu osiem budynków pozostających w dyspozycji Miasta poddano pogłębionym modernizacjom, dzięki czemu ich charakterystyka energetyczna (w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną, a także w zakresie emisyjności) uległa istotnej poprawie. Nie bez znaczenia jest także fakt zastosowania instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła).

Największą metamorfozę przeszedł budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Brandta 22. W związku z pracami termomodernizacyjnymi zostały docieplone fundamenty, stropodach oraz ściany (które dodatkowo zyskały nową elewację). Wymianie uległy okna i drzwi zewnętrzne (na zapewniające lepsze charakterystyki w zakresie przenikalności cieplnej). Tradycyjne oświetlenie wewnętrzne zostało zastąpione energooszczędnymi lampami LED. Zaopatrzenie w energię elektryczną zaspokajane jest (oprócz tradycyjnego źródła z sieci energetycznej) z instalacji fotowoltaicznej. Jednakże największa zmiana dotyczy instalacji centralnego ogrzewania: wszystkie rurociągi i grzejniki wymienione zostały na takie, które zapewniają optymalną sprawność systemu (poprzez przejście na instalację niskotemperaturową) wspieranego dedykowanym układem cieplnym stosującym zespół kaskadowych gazowych pomp ciepła typu woda-powietrze. W chwili obecnej trwają prace porządkowe po robotach.

Głęboka zmiana zarówno estetyki jak i funkcjonalności spotkała także budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego przy Al. Tysiąclecia 5. Tu również ściany zewnętrzne, fundamenty i dach zostały docieplone zapewniając lepszą izolację cieplną. Wewnątrz budynku zainstalowano także oświetlenie ledowe, a zasilanie w energie wspierane jest instalacją fotowoltaiczną. Ogrzewanie wymieniono w całości (orurowanie, grzejniki) na niskotemperaturowe, a źródłem ciepła są nowe kotły kondensacyjne i zestaw ośmiu gazowych pomp ciepła typu woda-powietrze – ten element jest w fazie końcowej realizacji.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Al. Krakowskiej 20 wykonane prace widoczne są już na pierwszy rzut oka. Nowa elewacja jest wynikiem prac dociepleniowych ścian zewnętrznych. Także dach i fundamenty zyskały lepszą izolację termiczną. Na dachu zainstalowano ponadto panele krzemowe instalacji fotowoltaicznej wspierającej zasilanie w energię elektryczną. Ponadto, całe wewnętrzne oświetlenie stanowią nowoczesne oprawy ledowe.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego przy ul. Pułaskiego 6/8 zyskała nową elewację (po wcześniejszym dociepleniu ścian), zaizolowano także fundamenty i dach (który ponadto, poddano gruntownemu remontowi). Nieszczelne okna zastąpiono nowymi. Wyremontowano stopnie i balustrady. Na dachu budynku także zainstalowano panele fotowoltaiczne. W przygotowaniu jest przedsięwzięcie polegające na wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne lampy LED.

Podobne zmiany zaszły w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5. Budynek został w całości ocieplony. Wysłużona stolarka okienna i drzwiowa ustąpiła miejsca nowej, o parametrach w zakresie przenikalności cieplnej zgodnych z obecnymi wymogami. Remontowi poddano schody, spoczniki i balustrady. Modernizacji uległa kotłownia gazowa, która oprócz nowego źródła ciepła wspomagana jest gazową pompą ciepła typu woda-powietrze. Na ukończeniu jest montaż instalacji fotowoltaicznej, a w przygotowaniu wymiana oświetlenia wewnętrznego.

Termomodernizacja objęła także swoim zasięgiem wielorodzinny budynek komunalny przy ul. Tuwima 4, gdzie ściany zewnętrzne, fundamenty i stropodach zostały docieplone. Wymianie uległy drzwi zewnętrzne oraz okna. Natomiast instalację centralnego ogrzewania poddano gruntownej konserwacji, przeglądowi i regulacji.

Trwają jeszcze prace związane z modernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Warszawskiej 24. Oprócz prac dotyczących docieplenia ścian, fundamentów i dachu. Kompleksowej wymianie na niskotemperaturową poddano instalację centralnego ogrzewania.

Zmiany widoczne są także w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2. Obiekt zyskał nową elewację na ułożonej wcześniej izolacji cieplnej. Dociepleniu uległy także fundamenty oraz dach. Instalacja grzewcza została w całości wymieniona na nową o wysokiej sprawności. System zasilania elektrycznego został wzbogacony o instalację fotowoltaiczną.

Nie ulega wątpliwości, że opisane wyżej duże zadanie termomodernizacji oprócz korzystnego wpływu na jakość powietrza (zmniejszenie zapotrzebowania na energię oznacza niższy poziom emisji produktów spalania w kotłowaniach) przyniesie także obniżenie kosztów związanych z zaspokojeniem zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną.

Niespotykana dotychczas skala prac wykonanych w ramach projektu (osiem dużych obiektów poddanych gruntownej modernizacji zorientowanej na zwiększenie efektywności energetycznej) sprawia, że z dumą prezentujemy efekty tych działań, bo niosą za sobą same korzyści - te wymierne w postaci niższych kosztów zaopatrzenia w energię oraz te trudniej zauważalne, czyli niższa emisja szkodliwych substancji do powietrza.

Całkowita wartość projektu to 11 876 558,49 zł.

Adam Adamczyk – Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego

PROJEKT ZAKOŃCZONY, W OKRESIE TRWAŁOŚCI.

 Powrót