Dofinansowanie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 5

8 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP nr 5 w Piastowie”.

Dofinansowanie w wysokości 297 846,00 zł udało się pozyskać z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.  Przewidziana na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie całkowita wartość zadania wynosi 397 128,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace remontowe istniejącego boiska sportowego w do gry piłki ręcznej i siatkówki.


Zakres prac obejmuje:

  • 1). Remont nawierzchni poliuretanowej w zakresie:
  • Ułożenie nawierzchni poliuretanowej, wykonanej w technologii natryskowej.
  • Zdjęcie i utylizację obecnej nawierzchni poliuretanowej,
  • Naprawę betonowej podbudowy, uzupełnienie ubytków i dylatacji żywicą,
  • PU natrysk w kolorze pomarańczowym, zielonym (w tym malowanie linii w kolorze białym)

  • 2). Uporządkowanie terenu po pracach.


Termin realizacji projektu przewidziano do 31 grudnia 2023 r.
 Powrót