Modernizacja ul. Żbikowskiej

Na mocno zaawansowanym etapie jest przebudowa ulicy Żbikowskiej na odcinku od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego. Obserwując postępy prac wykonawcy, można mieć nadzieję na szybkie oddanie drogi do użytku piastowian.

Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni skrzyżowań z ulicami: M. Ogińskiego, I. Paderewskiego, J. Sułkowskiego i Al. J. Piłsudskiego; budowę wyniesionego skrzyżowania ulicy Żbikowskiej z ulicą I. Paderewskiego; budowę chodników, budowę zatok postojowych, remont zjazdów i budowę poboczy; humusowanie oraz obsianie trawą niezagospodarowanej części pasa drogowego i budowę systemu. Odwodnienia. W ramach inwestycji wprowadzona zostanie nowa stała organizacja ruchu, z ograniczeniem prędkości pojazdów do 30 km/h na całym odcinku ulicy Żbikowskiej.

Modernizacja ta dofinansowana jest z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 900 000 zł, a cała wartość przedsięwzięcia to 2 880 200,00 zł.


 Powrót