Wiosenny przegląd inwestycji miejskich

Budowy, remonty,  prace wiertnicze – można powiedzieć, że sezon inwestycyjny w Piastowie trwa w pełni. Zapraszamy do przeglądu bieżących działań realizowanych przez Miasto:

- nabiera tempa budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – wykonano fundamenty, trwa budowa konstrukcji ścian hali i zaplecza,

- dobiega końca odbudowa mieszkań komunalnych przy ul. Mazurskiej 33, zniszczonych
w wyniku pożaru,

- remontowany jest budynek przy ul. Lwowskiej 6, w którym swoją siedzibę będzie miał wkrótce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

- trwa budowa instalacji gazowej, CO i CUW w budynku komunalnym przy ulicy A. Mickiewicza 5 w ramach projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa – podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłownicznej oraz gazowej” współfinansowanego z funduszy europejskich. W zakresie tego działania zakończono już budowę wymienionych instalacji w pięciu budynkach komunalnych przy ulicach: A. Mickiewicza 20, Powstańców Śląskich 9, H. Siemiradzkiego 18 oraz Lwowskiej 16 i 18.

- budowany jest wodociąg w ulicy Wł. Jagiełły i Warszawskiej i wkrótce rozpoczną się prace związane z budową wodociągu m.in. w ulicach:  W. Witosa, Błońskiej i Sochaczewskiej,

- w ramach remontów bieżących dróg trwają prace nad uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach asfaltowych, wyprofilowano ulice gruntowe równiarką, a ulicę B. Zaleskiego wyłożono kruszywem łamanym,

- trwają prace wiertnicze przy budowie otworu geotermalnego „Piastów GT-1”. Osiągnięto już głębokość 850 m.
W najbliższym czasie rozpocznie się także realizacja pierwszych inwestycji w ramach projektu pn.: „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” współfinansowanego ze środków europejskich. Prace będą prowadzone m.in. na ulicy Lwowskiej (której rewitalizacja jest planowana), budynkach przy ulicy Warszawskiej 24 oraz Lwowskiej 6 (zielone dachy).


 Powrót