WŁADZE MIASTA

Burmistrz Miasta Piastowa
Tomasz Krzysztof Jankowski
tel.: 22 77 05 204
e-mail: burmistrz@piastow.pl

Więcej informacji o trybie pracy Urzędu na stronie: https://www.piastow.pl/aktualnosci-specjalne-slide...

Zobacz: zakres zadań


Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa
Barbara Dudzik-Szelągowska
tel.: 22 77 05 207
e-mail: bszelagowska@piastow.pl

Zobacz: zakres zadań


Skarbnik Miasta Piastowa

Grażyna Wójcik
tel.: 22 77 05 206
e-mail: skarbnik@piastow.pl

zobacz: zakres zadań

Sekretarz Miasta Piastowa

Artur Szlapa
tel.: 22 77 05 205
e-mail: sekretarz@piastow.pl

zobacz: zakres zadań


 Powrót