SPRAWY LOKALOWE

ul. 11 Listopada 8
klatka B: piętro, pok. nr 8
tel. 22 770 52 40

Osoby ubiegające się o przydział lokalu winny złożyć odpowiedni dokument:

- WNIOSEK o umorzenie /rozłożenie na raty*) zaległości czynszowych
- WNIOSEK o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
- WNIOSEK o wskazanie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Piastowa
- WNIOSEK o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy
- WNIOSEK o zamianę zajmowanego mieszkania komunalnego na nowo wybudowane mieszkanie w budynkach komunalnych przy ul. Sułkowskiego.
- WNIOSEK o zamianę zajmowanego mieszkania komunalnego na lokal z zasobów mieszkaniowych Miasta Piastowa.


UCHWAŁY, ZARZĄDZENIA I OŚWIADCZENIA:

ZARZĄDZENIA (207/2021 i 208/2021) w sprawach: ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przy ul. gen. St. Maczka 2 i 4 oraz Sułkowskiego 29 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta oraz ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i najmu socjalnego lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Piastowa

ZARZĄDZENIE NR 64/2021 w sprawie opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w zmodernizowanych budynkach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Piastowa

ZARZĄDZENIE NR 63/2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Piastowa.

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2020-2021

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia list mieszkaniowych na rok 2020
Lista wnioskodawców zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Mieszkaniową (z dnia 29.01.2020)

ZARZĄDZENIE NR 262/2018 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach komunalnych przy ul. J. Sułkowskiego

ZARZĄDZENIE NR 257/2018 w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego

ZARZĄDZENIE NR 186/2018 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA z dnia 31 lipca 2018 r.

Uchwała nr XLVII/354/2018
Załącznik do uchwały: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasta Piastowa na lata 2018 – 2022

Uchwała nr XLIX/368/2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach komunalnych


 Powrót