PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Graficzny wykaz planów miejscowych:             mapa

l.p. NAZWA PLANU
do pobrania do wglądu
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo - usługowego p.n. osiedla "Malczewskiego".
uchwała mapa
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego p.n. Orła Białego. uchwała mapa
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Warszawskiej i Wojska Polskiego w Piastowie.
uchwała mapa
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Piastowa. uchwała mapa
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Piastowa. uchwała mapa
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa, etap 1. uchwała mapa
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa, etap 2 i 3.
uchwała mapa
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części północnego Piastowa. uchwała mapa
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "Osiedle Wieniawskiego". uchwała mapa
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "Zachód I". uchwała mapa

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I”. uchwała
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "Wojska Polskiego - północ".
uchwała mapa

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wojska Polskiego – północ”. uchwała
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "E. Orzeszkowej - Południe". uchwała mapa
13. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północnego Piastowa „Warszawska” uchwała mapa
14. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II” uchwała mapa

Zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”. uchwała
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „HARCERSKA" uchwała mapa
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "E. Orzeszkowej - Zachód".
uchwała

mapa
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "Al. Krakowska - Północ". uchwała mapa

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – północ” uchwała
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "Al. Krakowska - Południe". uchwała mapa

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – Południe” uchwała
19. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa etap 2 i 3
uchwała mapa
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa "E.Orzeszkowej - Południe" uchwała mapa
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "Dworcowa - Północ" uchwała mapa
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - Wysockiego uchwała mapa
23.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - Dworcowa-południe uchwała mapa
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „J. Poniatowskiego”
uchwała mapa
25.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Harcerska-Łaźnia" uchwała mapa
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "S. Noakowskiego" uchwała mapa
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego – Rondo” uchwała mapa
28.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „J. Tuwima” uchwała mapa
29.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „Orła Białego - Warszawska" uchwała mapa
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „L. Lisa - Kuli” uchwała mapa
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „Harcerska – Centrum Usług Publicznych”
uchwała

rozstrzygnięcie nadzorcze

mapa
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W. Witosa – południe”. uchwała mapa

 Powrót