Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi 2023

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15 września 2023 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2024 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Wnioski i uwagi do projektu „Rocznego programu współpracy w 2024 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” możecie Państwo zgłosić drogą elektroniczną na adres : sekretarz@piastow.pl , orgpozarz@piastow.pl.


Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa

Szczegółowe informacje:

1/. Zarządzenie sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi Zarządzenie

2/. Roczny program współpracy w 2024 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Program


 Powrót