Zarządzenie 63/2024 - wykazy nieruchomości przeznaczonych do...

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, klatka A, I p., na tablicy ogłoszeń w terminie 27.02.2024r. – 19.03.2024 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia...

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8,  klatka A, I p., na tablicy ogłoszeń w terminie 21.02.2024 r. – 13.03.2024 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia w formie przetargu nieograniczonego ustnego.Wykaz zamieszczony jest również w BIP-ie

 

 Powrót