XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie -...

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 28 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.    

 

Spisowa sobota

Dnia 25 września Urząd Miejski w Piastowie w godz. 9.00 – 21.00 przeprowadzi Długi Dzień Pomocy Spisowej (w ramach ogólnej akcji GUS pn. Noc Spisowa).

 

Poradnia Rodzinna dla ofiar przemocy

Osoby doświadczające przemocy, będące jej świadkami w rodzinie i rodziny, w których występuje problem przemocy mogą zgłaszać się po bezpłatną pomoc do Poradni Rodzinnej dla ofiar przemocy Powiślańskiej Fundacji Społecznej.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej kolektor "C-bis" na części dz. nr ew. 709/3 w obr. 02 i na części dz. nr ew. 1/13 w obr. 04 w Piastowie.

 

Dni Piastowa - czasowa organizacja ruchu

Informujemy iż w związku z planowanymi imprezami związanymi z Dniami Piastowa w dniach 04-05.09.2021rwprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w rejonie imprez.0d godziny 6,00 w dniu 04.09 do godziny 22,00 w dniu 05.09.2021 wyłączona zostanie z ruchu ulica 11-go Listopada na odcinku od ul. Dworcowej do Harcerskiej (łącznie ze skrzyżowaniem) oraz Harcerskiej od Kosińskiego do ul 11- Listopada.

 

XLI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie XLI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.          

 

 Powrót