Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie...

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń przy pok. nr 6, w klatce A, w terminie 06.12.2021 r. – 27.12.2021 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do oddania w użytkowanie i w użyczenie.

 

Karta Mieszkańca Piastowa - zmiana sposobu obsługi

W związku z ponownie rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie, od dnia 29 listopada 2021 roku do odwołania, ulega zmianie sposób obsługi interesantów w budynkach Urzędu.

 

Obwieszczenie dot. obwodów łowieckich

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

 

Punkt wydawania karty mieszkańca - praca zdalna

Szanowni Mieszkańcy, w dniach 24.11-29.11 Punkt Wydawania Karty Mieszkańca Piastowa będzie pracował w formie zdalnej. Odbiór kart będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Prosimy o kontakt telefoniczny oraz mailowy w standardowych godzinach pracy punktu.

 

Czasowa zmiana trasy linii P1

W związku z czasowym wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu w ulicy Bohaterów Wolności związanych z budową kolektora ściekowego C-BIS zaszła konieczność dokonania zmian w kursowaniu Piastowskiej linii autobusowej P-1 w tym rejonie.

 

PSZOK czasowo nieczynny

W dniach 19.11.2021 – 5.12.2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny z powodu prac technicznych oraz inwentaryzacji. W w/w dniach będzie możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów spod nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Piastowie pod nr tel.(22) 770 52 45 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gkm5@piastow.pl.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę...

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, klatka A, na tablicy ogłoszeń na I piętrze w terminie 16.11.2021 r. – 07.12.2021 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do dzierżawy.

 

Utrudnienia w ruchu - ul. Bohaterów Wolności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w poniedziałek, 15.11.2021 r., planowane jest zamknięcie odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Piastowie. Ulica zostanie zamknięta na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Piłsudskiego (zgodnie z załącznikiem graficznym). Powodem zamknięcia jest budowa kolektora ściekowego C-Bis, który będzie stanowił odciążenie istniejącego kolektora, odprowadzającego ścieki z rejonu Pasma Pruszkowskiego.

 

 Powrót