Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej - ul....

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 17 czerwca 2021r., o godzinie 1000, w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie, pok. nr 7, w budynku MOSiR przy ul. Tysiąclecia 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek ew. nr 167/1 i 167/2, w obrębie 04, o łącznej powierzchni 0,1385 ha, położonej w Piastowie przy ul. Wojciecha Kossaka.

 

W dniach 16,17 i 19 kwietnia PSZOK...

Informujemy, że w dniu 16.04.2021 r. (piątek), 17.04.2021 r. (sobota) oraz 19.04.2021 r. (poniedziałek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Poniatowskiego będzie nieczynny.

 

W dniach 3 i 5 kwietnia PSZOK...

Informujemy, że w dniu 03.04.2021 r. (sobota) oraz 05.04.2021 r. (poniedziałek Wielkanocny) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Poniatowskiego będzie nieczynny.

 

Rozstawienie pojemników na odpady w zabudowie jednorodzinnej

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Piastowa, Firma PARTNER Dariusz Apelski od dnia 19.03.2021r. będzie rozstawiała w zabudowie jednorodzinnej pojemniki do gromadzenia odpadów.

 

Utrudnienia - budowa kanalizacji i remont ul....

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w dniach od 22.03.2021 r. do 30.06.2021 r. zostaną przeprowadzone prace związane z budową kanalizacji deszczowej i remontem nawierzchni ulicy E. Orzeszkowej w Piastowie na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Harcerskiej.

 

 Powrót