Kwalifikacja Wojskowa 2021

WYCIĄG z obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2021r.o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 1. W okresie od dnia 7 czerwca  do  21 lipca 2021 r. prowadzona będzie na terenie powiatu pruszkowskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2002 roku.

 

Ważne informacje o Karcie Mieszkańca Piastowa

Szanowni mieszkańcy, w nawiązaniu do informacji umieszczonych na stronie miasta odnośnie przedłużenia Kart Mieszkańca Piastowa informujemy, iż zgodnie z § 2 pkt. 7 Porozumienia z dnia 21.11.2018 r., mieszkańcy, którzy nie przedłużyli Kart Mieszkańca Piastowa utracili uprawnienia do biletu metropolitarnego.

 

Debata na temat działalności Spółki PPUiK w...

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że podczas XXXVIII zdalnej sesji Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 25 maja br. o godz. 17.00 odbędzie się debata na temat działalności i funkcjonowania spółki PPUiK w Piastowie, która świadczy usługi w zakresie utrzymania i porządku na terenie miasta.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na  w terminie od dnia 12.05.2021 r. do dnia 02.06.2021 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do zamiany.

 

Zarządzenie 61/2021 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na  w terminie 05.05.2021 r. – 26.05.2021 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do dzierżawy.

 

 Powrót