Nabór uzupełniający ławników do sądów na kadencję...

Zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie ogłasza wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 do następujących sądów: Sądu Okręgowego w Warszawie – 3 osoby; Sądu Rejonowego w Pruszkowie – 1 osobę; Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 3 osoby

 

Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej w Piastowie przy...

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 08 sierpnia 2024r., o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka A, w pokoju  nr 6, drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 6, w obrębie 02, o powierzchni 0,0923 ha, położonej w Piastowie przy ul. Błońskiej.

 

Budowa ul. S. Barcewicza i przebudowa ul....

Wkrótce rozpocznie się budowa ul. S. Barcewicza oraz przebudowa ul. M. Ogińskiego. W dniu 03.06.2024r. Miasto Piastów zawarło umowę z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą – firmą FAL – BRUK Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42. Wartość robót wyniesie 7.622.310,00 zł, z czego kwotę 4.173.750,00 zł pokryje Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin realizacji zamówienia to 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

 Powrót