A Wersja graficzna
A- A A+

Komunikat o terminie ważności Kart Mieszkańca

Szanowni Mieszkańcy, informujemy iż termin ważności Kart Mieszkańca Piastowa, które nie zostały przedłużone w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Zarządzenia nr 247/2018 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 listopada 2018 r. (tj. 18 miesięcy od daty wydania), zostaje ostatecznie przedłużony do 31.03.2021 r.

  czytaj więcej

Uwaga na termin ważności Karty Mieszkańca

W związku z wprowadzeniem najpierw kwarantanny, a następnie stanu epidemiologicznego związanego z wystąpieniem wirusa COVID - 19, informujemy, iż z końcem grudnia roku 2020 kończy się termin ważności wszystkich wydanych Kart Mieszkańca Piastowa, które nie zostały przedłużone w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Zarządzenia nr 247/2018 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 listopada 2018 r tj.: karta traci ważność po upływie 18 miesięcy od daty wydania. 

  czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 4CP/2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wydania decyzja nr 4CP/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN.

  czytaj więcej

Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej - ul....

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 20 stycznia 2021 r., o godzinie 10.00, w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie, pok. nr 7, w budynku MOSiR przy ul. Tysiąclecia 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 113/2, w obrębie 05, o powierzchni 0,0980 ha, położoną w Piastowie przy ul. Radosnej.

  czytaj więcej

 Powrót