A Wersja graficzna
A- A A+

Przetarg - działka nr 159/3

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 14.01.2020 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 159/3, w obrębie 01, o powierzchni 0,0800ha, położoną w Piastowie przy ul. Prądzyńskiego.

  czytaj więcej

Przetarg - działka nr 152/2

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 11 lutego 2020r., o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 152/2, w obrębie 04, o powierzchni 0,1415ha, położoną w Piastowie przy ul. Warszawskiej.

  czytaj więcej

XX sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Przedsiębiorco, wpisz się do BDO!

Podmioty, które do końca roku 2019 nie dokonają rejestracji w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

  czytaj więcej

Zarządzenie o wykazie nieruchomości - dzierżawa

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 29.11.2019 r. – 20.12.2019 r. oraz na stronie internetowej www.piastow.pl,  został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  czytaj więcej

XIX Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Strategia Rozwoju Elektromobilności

Burmistrz Miasta Piastowe zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastów na lata 2019-2035”.

  czytaj więcej

 Powrót