A Wersja graficzna
A- A A+

Nieruchomości do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od dnia 27.01.2020 r. do dnia 17.02.2020 r. zostały wywieszone wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastowa przeznaczonych do zbycia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  czytaj więcej

XXII Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Komunikat dotyczący organizacji czasu pracy w Urzędzie...

Z dniem 7 stycznia 2020 roku obowiązują nowe godziny obsługi podatnika. W dniach od wtorku do piątku czas obsługi podatnika będzie wynosił 7 godzin i odbywał się w godzinach 8.00-15.00, z wyłączeniem poniedziałku, w którym czas pracy urzędu jest wydłużony do godziny 18.00.

  czytaj więcej

Komunikat o naborze kandydatów na ławników

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 52 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do:

  czytaj więcej

 Powrót