OBRONNOŚĆ, OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Informacje i komunikaty dotyczące obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Obrona Cywilna

W przepisach międzynarodowych tj. w protokole dodatkowym (PROTOKÓŁ I) do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku określono obronę cywilną jako wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

czytaj więcej

 Powrót