Obronność i sprawy wojskowe

Komunikaty, informacje i wzory dokumentów dot. obronności i spraw wojskowych.

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej

Akcja kurierska administracji publicznej

Akcja Kurierska Administracji Publicznej - AKAP jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej (w tym urzędy gmin, miast) system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny).

czytaj więcej

 Powrót