Ochrona ludności

Komunikaty i informacje dotyczące ochrony ludności - zagrożenia, wypadki losowe itp.

Zamach terrorystyczny, incydent bombowy

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia, lub okupu. Incydent bombowy to sytuacja stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia przez podłożenie lub groźbę podłożenia materiału wybuchowego lub urządzenia wybuchowego.

czytaj więcej

Silne burze, katastrofalne opady, wichury, huragany

CO WARTO WIEDZIEĆ

Zjawiska te mogą być krótkotrwałe lecz ich intensywność i siła mogą być niszczycielskie, zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Dlatego też ważne jest odpowiednie  przygotowanie się do żywiołu oraz rozważne postępowanie w trakcie jego trwania.

czytaj więcej

Upały

Upał - intensywne oddziaływanie promieni słonecznych nas i otoczenie. Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 stopni Celsjusza. Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów należy zapoznać się ze sposobami postępowania w czasie ich wystąpienia.

czytaj więcej

Pożar budynku, mieszkania

CO WARTO WIEDZIEĆ

Pożar w budynku lub pomieszczeniu udaje się ugasić za pomocą podręcznego sprzętu i środków gaśniczych tylko wtedy, gdy do gaszenia przystąpi się natychmiast, a podjęte przedsięwzięcia szybko zmniejszają jego zasięg aż do całkowitej likwidacji.

czytaj więcej

Zagrożenie ekologiczno-chemiczne

Charakterystyka źródeł zagrożeń chemicznych. Jednym z bardzo ważnych i aktualnych zagadnień w Polsce jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji, w których są produkowane, przetwarzane bądź magazynowane niebezpieczne substancje chemiczne. Uwolnienie takich substancji do otoczenia, pożar lub wybuch, w razie awarii w takim obiekcie, powodują zazwyczaj bardzo ciężkie, często katastroficzne skutki.

czytaj więcej

Tlenek węgla (czad)

O czym należy wiedzieć.
Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym niewyczuwalnym przez nasze zmysły.

czytaj więcej

Powódź i podtopienia

Woda jest jednym z najgroźniejszych żywiołów, największych statystycznie niszczycieli ludzkiego dobytku. Powódź najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego topnienia śniegów.

czytaj więcej

 Powrót