Służby inspekcje i straże realizujące zadania reagowania kryzysowego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie Oddział Pruszków
05-802 Pruszków

ul. Andrzeja 23

tel. alarmowe: 999, 112

reagowanie: pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia


Komisariat Policji
05-820 Piastów
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24
telefon dyżurny czynny całą dobę: (22) 7534055-56, 47-7246820
fax: 47-7246821

e-mail: kpppruszkow@policja.waw.pl

reagowanie: zakłócenia porządku publicznego, terroryzm.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Staszica 4,
05-800 Pruszków
(22) 7586252
fax: (22) 7598425

e-mail: pruszkow@mazowsze.straz.pl
tel. alarmowy: 998

reagowanie: pożary, katastrofy chemiczne, ekologiczne, komunikacyjne, budowlane, wichury i huragany, powodzie, katastrofalne zatopienia i podtopienia.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Sp. z o.o.
pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa
tel. (022) 4455000 - zgłoszenia awarii, zlecenia - wywóz nieczystości płynnych, zlecenia dokonania odbiorów technicznych
e-mail: dok@mpwik.com.pl

Awarie wodociągowe: e-mail: pogotowie@mpwik.com.pl

Awarie kanalizacyjne: e-mail: dysp@mpwik.com.pl

reagowanie: zakłócenia w dostawach wody.


Polska Spółka Gazownictwa-Gazownia w Pruszkowie
Ludwika Waryńskiego 16,
05-800 Pruszków
tel. (22) 667 31 00

reagowanie: zakłócenia w dostawach gazu.

PGNiG Termika S.A.
Elektrociepłownia Pruszków

ul. Waryńskiego 1
05-800 Pruszków
tel. (22) 587 52 84

reagowanie: zakłócenia w dostawach energii cieplnej.


PGE Pruszków
ul. Waryńskiego 4/6,
05-800 Pruszków
tel. centrala 422-222-222
e-mail: kontakt@gkpge.pl
Pogotowie energetyczne - 991

reagowanie: zakłócenia w dostawach energii elektrycznej.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie
05-804 Pruszków
ul. Gordziałkowskiego 5
tel. (22) 7588819
fax: (22) 7595800
e-mail: piw@pruszkow.wetgiw.gov.pl

reagowanie: choroby zakaźne zwierząt.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4
05-800 Pruszków
tel.: (22) 2500115, 7582526
fax.: (22) 7588425
e-mail: pruszkow@psse.waw.pl

reagowanie: epidemie, bioterroryzm.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Staszica 4
05-800 Pruszków
tel.: (22) 4909907
fax: (22) 4909908

e-mail: pinb@powiat.pruszkow.pl

reagowanie: katastrofy budowlane


Wydział Utrzymania Miasta UM w Piastowie
ul. 11 Listopada 8
05-820 Piastów
tel. (22) 7705243, (22) 7705241

fax: (22) 7705203

e-mail: umpiastow@piastow.pl

reagowanie: śnieżyce, gołoledzie.

 Powrót