SPRAWY MELDUNKOWE I DOWODY OSOBISTE

Budynek Urzędu Miasta znajdujący się przy ul. 11 Listopada 8 w Piastowie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Ewidencja ludności i dowody osobiste oraz obowiązek meldunkowy

ul. 11 Listopada 8
klatka A: parter, pok. 2
tel.: 22 77 05 280
fax. 22 723 10 53
sprawyobywatelskie@piastow.pl
ewidludn@piastow.pl

Zastępca Naczelnika - Ewa Krupa

Godziny przyjęć interesantów (nieaktualne) :

Poniedziałek 9.00  - 18.00 (ostatni interesant przyjmowany jest o 17.30)
Wtorek 8.00 – 16.00 (ostatni interesant przyjmowany jest o 15.30)
Środa dzień wewnętrzny bez obsługi interesanta
Czwartek 8.00 – 16.00 (ostatni interesant przyjmowany jest o 15.30)
Piątek

8.00 – 15.00 (ostatni interesant przyjmowany jest o 14.30)


Przerwa codziennie 12.00 -12.15

Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego na który należy wpłacać 
OPŁATĘ ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH.

Nowy numer rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. O/ Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 72; 20-076 Lublin

32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

Konto bankowe – OPŁATA SKARBOWA
Bank PKO Lublin Oddział w Pruszkowie 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897


RODO: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

RODO: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)


Przydatne informacje:

1-Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

2-Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

3-Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

4-Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

5-Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Piastowa lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Piastowie

6-Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

7-Załatwienie sprawy dowodu osobistego

8-Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

9-Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

10-Numer PESEL

11-Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

12-Zgłoszenie wyjazdu oraz powrotu zza granicy

13-WYBORY- Rejestr wyborców


 Powrót