A Wersja graficzna
A- A A+

GOSPODARKA ODPADAMI

 29-06-2018  11-17

Wypełnij elektroniczną deklarację

Wypełnij elektroniczną deklarację

Na podstawie danych w podpisanych i złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi Urzędy wydają odpowiednie decyzje...

Czytaj więcej

 10-05-2018  11-12

Harmonogram 2018

Harmonogram 2018

Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2018r. ulega zmianie kolorystyka worków przeznaczonych na odpady segregowane:- odpady szklane z koloru białego na kolor zielony,-...

Czytaj więcej

 

 10-05-2018  11-57

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2016 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez firmę Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Bryły 6 w Pruszkowie. Punkt...

Czytaj więcej

 10-05-2018  12-34

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Uchwały i regulaminy dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta...

Czytaj więcej

 10-05-2018  12-51

Zbieranie elektroodpadów

Zbieranie elektroodpadów

Wykaz punktów przyjmujących...

Czytaj więcej

 10-05-2018  12-54

Odpady komunalne - podmioty i zezwolenia

Odpady komunalne - podmioty i zezwolenia

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta...

Czytaj więcej

 22-06-2018  11-16

Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

Udzielanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości...

Czytaj więcej

 29-06-2018  11-32

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piastowa, sporządzana jest w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami...

Czytaj więcej


 Powrót