A Wersja graficzna
A- A A+

Zespół Int. ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W skład powołanego przez Burmistrza Miasta Piastowa Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie, Komisariatu Policji w Piastowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przychodni Rejonowej, a także kuratorzy z Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pedagodzy szkolni, Pełnomocnik Burmistrza ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Kierownik Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej.


Zespół zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowaniem działań w środowisku, w którym występuje przemoc domowa.

Za tworzenie i realizację indywidualnych planów pomocy odpowiadają powołane przez Zespół grupy robocze.
Przewodniczącym Zespołu jest Katarzyna Paluch (pracownik socjalny MOPS Piastów).
Kontakt : 22-753-41-40
zipiastow@gmail.com


 Powrót