Zespół Int. ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W skład powołanego przez Burmistrza Miasta Piastowa Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie, Komisariatu Policji w Piastowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przychodni Rejonowej, a także kuratorzy z Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pedagodzy szkolni, Pełnomocnik Burmistrza ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Kierownik Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej.


Zespół zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowaniem działań w środowisku, w którym występuje przemoc domowa.

Za tworzenie i realizację indywidualnych planów pomocy odpowiadają powołane przez Zespół grupy robocze.
Przewodniczącym Zespołu jest Michał Koperski (pracownik MOPS Piastów).
Kontakt : tel. 733 888 442, e-mail: zespolinterpiastow@gmail.com


 Powrót