Honorowi Obywatele

Miejska Rada Narodowa w Piastowie uchwałą Nr XXIV/74/83 z dnia 29 września 1983 roku ustanowiła tytuł "Honorowy Obywatel Piastowa".

Od tego czasu tytuł nadano:

B
Babarowski Edward nota biograficzna
Baran Czesław
nota biograficzna
Bazarewska Halina nota biograficzna
Bielecki Stanisław nota biograficzna
Bocian Feliks nota biograficzna
C
Całczyńska Irena nota biograficzna
Czajkowski Tadeusz nota biograficzna
Czubryt-Borkowski Czesław nota biograficzna
D
Dąbkowska Barbara nota biograficzna
Dąbrowski Edward nota biograficzna
Dębniak Stanisław Marian nota biograficzna
Długosz Tadeusz nota biograficzna
G
Gajdowska Janina nota biograficzna
Glemp Józef nota biograficzna
Głowacki Bolesław nota biograficzna
Goślicki Jerzy nota biograficzna
J
Jabłoński Henryk nota biograficzna
Jaworski Zenon nota biograficzna
K
Kabat-Matuszewska Urszula nota biograficzna
Kaczorowski Ryszard nota biograficzna
Kaczmarek Józef nota biograficzna
Kamiński Tadeusz nota biograficzna
Kapler Józef nota biograficzna
Kiljan Stefan nota biograficzna
Kosewski Zygmunt nota biograficzna
Kurowska Janina nota biograficzna
L
Lindner-Karaś Anna nota biograficzna
Lipiński Henryk
nota biograficzna
Lożyński Wacław
nota biograficzna
Lubszczyk Jan
nota biograficzna
M
Maciejewski Roman
nota biograficzna
Makała Marta nota biograficzna
Maksam Jerzy nota biograficzna
Maksam Zbigniew
nota biograficzna
Manuszak Jan nota biograficzna
Mazur Bolesław
nota biograficzna
Michalska Bożena
nota biograficzna
Matuszyński Romuald nota biograficzna
O
Obroniecki Tadeusz nota biograficzna
Olczak Jan nota biograficzna
Ostrowska Zofia nota biograficzna
P
Peszkowski Zdzisław nota biograficzna
Piątkiewicz Władysław nota biograficzna
Pierzchała Kazimierz nota biograficzna
Popielawski Jerzy nota biograficzna
Popiół Augusta nota biograficzna
Popławski Teodor nota biograficzna
Przeździecka-Chudzikiewicz Krystyna nota biograficzna
R
Rajca Tadeusz nota biograficzna
Ranc Jerzy nota biograficzna
Reych Andrzej nota biograficzna
Rybak Jan nota biograficzna
S
Sadowska Maria nota biograficzna
Sadowski Jan nota biograficzna
Sitkiewicz Wiesław nota biograficzna
Sokorska Bogna nota biograficzna
Sokorski Jerzy nota biograficzna
Stachurski Jerzy nota biograficzna
Strzelecka Irena nota biograficzna
Stypułkowska-Chojecka Maria nota biograficzna
T
Tofil Anna nota biograficzna
Tofil Mieczysław nota biograficzna
Tomalak Bogdan nota biograficzna
Trębski Jan nota biograficzna
U
Uchymiak Kazimierz nota biograficzna
W
Walter Józef nota biograficzna
Witowski Bolesław nota biograficzna
Z
Zambrzycki Janusz nota biograficzna
Zakrzewska Marta nota biograficzna
Zawacka Elżbieta nota biograficzna

Noty biograficzne opracował Paweł Kubiak, na podstawie ustnych lub pisemnych relacji Honorowych Obywateli, a w niektórych przypadkach Ich rodziny lub znajomych.


 Powrót