A Wersja graficzna
A- A A+

Zarządzenie Kierownika MOPS z 20.03.2020

ZARZĄDZENIE NR 12 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Piastowie Nr 11/2020 w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Piastowie.

Na podstawie art. 33 ust.3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 506 z późn.zm. ) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 374), zarządzam co następuje:

§1

§1 Zarządzenia Nr 11/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Piastowie z dnia 16 marca 2020 r w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piastowie otrzymuje następujące brzmienie:
„W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie (zwanego dalej "Urzędem"), od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania, ulega zmianie sposób obsługi interesantów w budynkach Urzędu , w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu.”.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Treść Zarządzenia 11/2020: TUTAJ


 Powrót