Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8,  klatka A, I p., na tablicy ogłoszeń  w terminie 15.05.2024 r. – 05.06.2024 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ograniczonego ustnego.

Wykaz w załączeniu: Zbycie przy Ogińskiego dz.447_1


 Powrót